Cloudová řešení

Široká nabídka SW aplikací, služeb, virtualizace a cloud computingu?

Pro cloudová řešení obecně platí, že uživatel služby je ušetřen nutnosti pořizovat si vlastní hardware a software a to jak z pohledu operačního systému tak příslušné provozované aplikaci. 

Uživateli služby tak odpadá starost, zda používaný hardware bude vyhovovat nárokům aplikace, i starosti s upgrady HW prostředků a aktualizaci SW v budoucnu. O všechny tyto záležitosti se stará provozovatel cloudového řešení.

Další výhodou hostovaných řešení, je možnost přistupovat k dokumentům či celým aplikacím odkudkoliv, bez ohledu na přístroj či lokalitu a přitom mít svá data dostatečně zabezpečena. Mezi nespornou výhodu této služby tak patří to, že dodavatel přebírá plnou zodpovědnost za bezproblémový běh aplikace a bezpečnost uložených dat.

Cloudová řešení jsou obecně spolehlivější, než lokálně řešené IT systémy a poskytují také větší flexibilitu výkonu.  Ke cloudovému řešení uživateli postačuje internetové připojení a jakýkoliv přístroj, který je tohoto připojení schopen (počítač, notebook, tablet, mobil…). Uživatel musí znát pouze své přihlašovací údaje.

Nabízíme všechny 3 základní typy základní typy cloud computingu:

    • Infrastrukturu (IaaS – Infrastructure as a Service):

Infrastruktura jako služba znamená pronájem virtuálních počítačů, serverů, sítě, datového úložiště apod.

    • Platformu (PaaS – Platform as a Service)

Platforma jako služba znamená pronájem databází, webových serverů, vývojářských nástrojů, operačních systémů apod.

    • Software (SaaS – Software as a Servie)

Software poskytovaný jako služba obsahuje pronájem komplexního řešení IS, případně jeho části, virtuální plochu, komunikační nástroje a další aplikace dle Vašeho přání.

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?

© 2018 Asseco Solutions Mapa webu Všeobecné obchodní podmínky
Developed by SHERWOOD