Plánování a optimalizace kapacitních zdrojů

Potřebujete snížit dobu výroby a navýšit objem produkce?

Na technickou přípravu výrobních procesů, která je schopna vytvářet a uchovávat „životopis“ výrobku, navazuje produktivní řízení a plánování efektivní výrobní činnosti.

Plánování a optimalizace kapacitních zdrojů

Informační systémy HELIOS průběžně zajišťují optimalizaci vytíženosti jednotlivých zdrojů vlastním plánovacím nástrojem. Vícezdrojové plánování řeší plány strojních kapacity, materiálových kapacit, kapacity lidských/profesních zdrojů a plány nářadí, přípravků a pomůcek. Použitím kombinací režimu dopředného a zpětného plánování, omezených a neomezených kapacit, zamykání zvolených naplánovaných částí a dalších nástrojů dosahuje HELIOS vytvoření kvalitního plánu. Pro veškeré plánování je používáno přehledné interaktivní grafické plánovací prostředí.

Optimalizace zásob

Automatické generování požadavků na nákup i na výrobu zajistí optimalizaci nákupu i blokování daného materiálu pro výrobu. Následně máte možnost porovnat materiálovou potřebu se stavem skladu a zohlednit budoucí pohyb.

MRP (Material Requirement Planning) plánování zdrojů

Funkcionality MRP podpoří obchodní plánování, stejně jako plánování:

  • skladovatelných zdrojů
  • firmy s více pobočkami
  • podle představitelů

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?

© 2018 Asseco Solutions Mapa webu Všeobecné obchodní podmínky
Developed by SHERWOOD