Technické požadavky HELIOS Easy

Technologické nároky systému HELIOS Easy a důležité změny podpory produktů

Technologické nároky systému HELIOS Easy pro minimální konfiguraci

V důsledku kontinuálního rozvoje produktu HELIOS Easy a rovněž průběžného vývoje softwarových produktů třetích stran je pro bezproblémový provoz HELIOS Easy zapotřebí aktualizovat parametry používaného technického vybavení a softwarového prostředí. V této souvislosti prosím věnujte pozornost oběma zde uvedeným oddílům – jak Technologickým nárokům, tak Důležitým změnám.

Tento oddíl obsahuje požadavky na hardware a software počítačů, na kterých bude HELIOS Easy provozován.

Uvedené konfigurace jsou základním doporučením pro nainstalování a provoz produktů Microsoft SQL a HELIOS Easy. Požadavky jsou uvedeny pouze vzhledem k operačnímu systému, databázovému serveru MSSQL a HELIOS Easy. Není brán zřetel na další aplikace a služby provozované na stanici nebo serveru (kromě MS Office), které dále zvyšují HW nároky. Rovněž není brán zřetel na velikost databáze/databází HELIOS Easy – zde je třeba posuzovat nároky samostatně a HW možnosti případně upravit.

Přehled verzí MS SQL a Windows

 Bitová verze systému Windows

Vzhledem k inzerovaným změnám společnosti Microsoft pro produkt MS SQL 2016 (a pravděpodobně i pro další budoucí verze) 
je ukončen vývoj 32bit verzí SQL Server.

Je nutné přejít na 64bit architekturu Windows všude tam, kde bude MS SQL 2016 instalován. Tato změna se týká všech edicí MS SQL 2016, včetně edice Express.

Současné serverové produkty Windows již existují pouze v 64bitové podobě, změna se tedy týká desktopových operačních systémů 
a řešení typu HELIOS Easy MONOINSTALACE.


MONOINSTALACE

Informační a ekonomický systém HELIOS Easy je nainstalován a provozován pouze na jednom počítači. Databáze i aplikace jsou spouštěny na stejném PC, formou lokálního přístupu.

Poznámka: Při předpokládané velikosti databáze(í) > 1GB doporučujeme konfiguraci konzultovat s firmou Asseco Solutions, a.s.

SERVER

Informační a ekonomický systém HELIOS Easy je nainstalován na vyhrazeném SERVERU. SERVER spravuje databázi a sdílí pro KLIENTY aplikaci v síti. Za daných podmínek může být SERVER zároveň KLIENTEM, formou přístupu přes vzdálenou plochu (RDP).

Poznámka: Volba počtu a výkonu procesorů závisí především na počtu uživatelů. Volba velikosti RAM závisí na počtu a velikosti databází. Při počtu uživatelů > 10 a/nebo předpokládané velikosti databáze > 5GB doporučujeme konfiguraci konzultovat s firmou Asseco Solutions, a.s.

KLIENT

Počítač KLIENTA systému HELIOS Easy v počítačové síti, kde je instalován SERVER. KLIENT spouští aplikaci ze sdílené složky a připojuje se k databázi na SERVERU, formou síťového přístupu (LAN, WAN). Za daných podmínek může KLIENT pracovat přímo na SERVERU, formou přístupu přes vzdálenou plochu (RDP).

Poznámka: Při předpokládané velikosti databáze(í) > 4GB doporučujeme konfiguraci konzultovat s firmou Asseco Solutions, a.s.

Grafické rozlišení

Minimální grafické rozlišení je 1024 x 768, 16 bitů.

Terminálový provoz - doporučená propustnost linky

 • 128kbps / 1 uživatel
 • Komunikační linka s odezvou na ping < 150ms, bez vypadávání paketů během provozu.
 

Doporučujeme používat pevnou linku nebo bezdrátovou linky v licencovaném frekvenčním pásmu.

Používání nesymetrické linky nebo linky s agregací provozu (např. ADSL) - doporučujeme otestovat rychlost a stabilitu linky.

 

Virtualizace HW prostředků

Technologicky je možné HELIOS Easy i MS SQL provozovat také v různých virtualizačních prostředích. Dosavadní zkušenosti s virtualizací jsou uspokojivé na systémech:

 • VMvare
 • Microsoft Hyper-V
 

Ostatní HW doporučení

Při návrhu konfigurace je doporučeno řídit se následujícímí pravidly.

Výběr HW

Doporučujeme používat značkový HW (IBM, DELL, HP, Lenovo) s možností zakoupení rozšířené záruky – oprava přímo u zákazníka, možnost garance zahájení práce na odstranění HW závady případně garance doby odstranění HW závady.

Velikost paměti RAM

 • Pro provoz MS SQL Server je doporučená velikost RAM 1:1 vůči velikosti provozované databáze (resp. součtu aktivních databází).
 • Dále je doporučen poměr RAM 2:1 vůči největší tabulce zpracovávané na MS SQL Server.
 • Dostatek RAM pro MS SQL Server má zásadní vliv na odezvu systému HELIOS Easy.
 
 

Konfigurace disků

 • Pro ukládání databází je vhodné použít diskové pole typu RAID 10 nebo RAID 1.
 • Typ pole RAID 5 není pro SQL databáze doporučován.
 • Rychlost disku/diskového pole a kvalita diskového řadiče mají zásadní vliv na odezvu systému HELIOS Easy.
 
 

Ostatní Software

Instalace a provoz MSSQL Server 2012 vyžaduje následující komponenty Microsoft.

 • Internet Explorer 7.0 (nebo vyšší)
 • .NET Framework 3.5.1
 • .NET Framework 4.0
 • Microsoft Windows Installer 4.5 (nebo vyšší)
 • Windows PowerShell 2.0
 

Microsoft Office

Systémy HELIOS komunikují s nástroji MS Office (Word, Excel, Outlook). Pro tyto účely jsou uvedeny doporučené verze.

 • MS Office 2010 (x86)
 • MS Office 2013 (x86)
 

Poznámka: HELIOS Easy spolupracuje plně s 32-bit (x86) verzí MS Office, na to je třeba při nákupu nástrojů Office brát zřetel. Podpora 64-bit (x64) verze MS Office je pouze částečná a doporučujeme jí předem konzultovat s firmou Asseco Solutions, a.s.

Ve všech případech provozování systému HELIOS Easy je doporučena (v některých případech dokonce vyžadována) pravidelná aktualizace produktů MS SQL Server a Windows.

Asseco Solutions nabízí možnost poskytnout odborníky a zkušenosti v oblasti instalace, konfigurace a optimalizace provozu MSSQL a databází HELIOS Easy. Kontaktujte nás.

Plány ukončení podpory produktů Microsoft

V důsledku kontinuálního rozvoje produktů HELIOS Easy a rovněž průběžného vývoje softwarových produktů třetích stran je pro bezproblémový provoz HELIOS Easy zapotřebí aktualizovat parametry používaného technického vybavení a softwarového prostředí. V této souvislosti prosím věnujte pozornost oběma zde uvedeným oddílům – jak Technologickým nárokům, tak Důležitým změnám.

 V tomto oddíle naleznete informace o termínech ukončení podpory softwarových produktů společnosti Microsoft (tj. sloupec „Ukončení hlavní podpory Microsoft“), termínech, ve kterých toto zohledňuje naše společnost (tj. sloupec „Ukončení Asseco Solutions“) a v neposlední řadě informace o vlivu této skutečnosti na produkt HELIOS Easy.

 Jelikož po termínu ukončení hlavní podpory ze strany Microsoftu již Microsoft u daného produktu negarantuje kompatibilitu s produkty třetích stran (již se nejedná o tzv. Podporované prostředí), nezbývá nám než HELIOS Easy dále rozvíjet (vyvíjet další update a upgrade) pouze v Podporovaném prostředí. To jinými slovy znamená, že nové verze APV HELIOS vydané po ukončení podpory ze strany Microsoftu, resp. po ukončení podpory ze strany Asseco Solutions, jsou vyvinuty k provozování výhradně v Podporovaném prostředí.

 Dovolujeme si upozornit, že pokud budete HELIOS Easy provozovat v nepodporovaném prostředí a současně si stáhnete novou verzi HELIOS Easy vydanou po příslušném datu ukončení podpory ze strany Asseco Solutions, přestává být naše společnost odpovědná za případné vady takovéhoto HELIOS Easy. Všem svým zákazníkům proto doporučujeme, aby vždy nejpozději k níže uvedenému datu ukončení podpory Asseco Solutions přešli na aktuální software podporovaný společností Microsoft.

 

MS SQL Ukončení hlavní podpory Microsoft Ukončení Asseco Solutions
   Microsoft SQL Server 2008 a 2008 R2 8.7.2014 30.9.2016
   Microsoft SQL Server 2012 11.7.2017 11.7.2017
   Microsoft SQL Server 2014 9.7.2019 9.7.2019
   Microsoft SQL Server 2016 12.10.2021 12.10.2021

 

Windows Servers Ukončení hlavní podpory Microsoft Ukončení Asseco Solutions
   Microsoft Windows Server 2003 a 2003 R2 13.7.2010 15.7.2015
   Windows Server 2008 a 2008 R2 13.1.2015 30.9.2016
   Windows Server 2012 a 2012 R2 9.1.2018 9.1.2018

 

Windows Desktops Ukončení hlavní podpory Microsoft Ukončení Asseco Solutions
   Windows XP 14.4.2009 15.7.2015
   Windows Vista 10.4.2012 30.9.2016
   Windows 7 13.1.2015 30.9.2017
   Windows 8 9.1.2018 9.1.2018
   Windows 8.1 9.1.2018 9.1.2018
   Windows 8.1 Embeded 9.1.2018 9.1.2018
   Windows 10 13.10.2020 13.10.2020

 

MS Office Ukončení hlavní podpory Microsoft Ukončení Asseco Solutions
   Microsoft Office 2007 10.9.2012 30.9.2016
   Microsoft Office 2010 13.10.2015 30.9.2016
   Microsoft Office 2013 4.10.2018 4.10.2018

Pro oficiální informace společnosti Microsoft o poskytování podpory k produktům navštivte stránky Microsoftu zde.

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?

© 2017 Asseco Solutions Mapa webu Všeobecné obchodní podmínky
Developed by SHERWOOD