Možnosti dle potřeb zákazníka

HELIOS Green disponuje množstvím oborových řešení, která přesně odrážejí specifika a požadavky oborově zaměřených společností. I té vaší. HELIOS Green pokrývá prakticky všechna významná odvětví.

Výroba

Řešení určeno pro potřeby řízení výroby v oblasti strojírenství, elektrotechniky apod. používající systém zakázkové, kusové a sériové výroby. Je zaměřené nejen na oblast technické přípravy výroby a řízení výroby, ale i na optimalizační plánování a sledování nákladů na výrobek i zakázku. Sběr dat z výroby v reálném čase pomocí etiket s čárovým kódem dotváří celý systém umožňující řízení produktivity, kvality, rozpracované a dokončené výroby.

Velkoobchod a distribuce

Systém pokrývá potřeby společností, zabývajících se zejména prodejem, velkoobchodem či zásilkovou službou. Propracované řešení nákupu a prodeje zboží s možností členění zákazníků dle regionů, sortimentu, atd. poskytuje managementu firmy strategické informace o vývoji obchodu. Díky možnosti evidence zboží pomocí čárových kódů významně přispívá k zefektivnění a automatizaci rutinní práce v oblasti skladování.

Média a vydavatelství

Řešení vhodné pro potřeby provozu mediálních společností a vydavatelství. Moderní systém umožňuje zpracovat problematiku smluv a honorářů, či procesy, související s výrobou reklam. Moduly dramaturgie a evidence koncesionářů lze snadno propojit s dalšími specializovanými systémy v televizní společnosti.

Energetika, Utility

Řešení pro podrobnou evidenci a správu při výrobě a distribuci tepla, energií a podobně. Umožňuje sledovat například množství distribuovaného tepla či náklady na jeho výrobu. Zahrnuje celý proces od odpisů měřičů, až po fakturaci smluvním odběratelům na základě smluv s jednotlivými odběrateli.

Doprava a Spedice

Určeno spedičním firmám, které se zabývají přepravou kusových nebo celokamionových tuzemských i zahraničních zásilek. Zaručuje průběžné sledování zásilek po celou dobu jejich přepravy, vystavení široké škály formulářů na základě jediného zadání údajů o zásilce, včetně řešení problematiky celní deklarace. Lze jej také použít pro dopravně-stavební firmy nebo v rámci rozvozů výrobků potravinářské firmy či velkoobchodu.

Prodej, servis automobilů a strojů

Toto řešení slouží středním a velkým autoservisům a zejména prodejcům automobilů, kteří poskytují i servisní služby. Informační systém pokrývá oblasti přípravy zakázky, evidenci zákazníků, správu opravovaných vozidel, výběr a správu náhradních dílů, sledování a vyhodnocování opravy a další. Jeho implementací získá uživatel integrovaný informační systém pokrývající celé spektrum potřeb a požadavků kladených na zpracování dat a umožňující nahrazení několika obvykle používaných softwarových produktů jediným systémem.

Státní správa

V oblasti státní správy je HELIOS Green nastaven pro potřeby rozpočtových a příspěvkových organizací s možností vyhodnocování plánovaných a čerpaných nákladů pro správné řízení finančních toků. Pokrývá také velkou oblast evidence a správy majetku, popř. i jeho údržby. Managementu organizace tak poskytuje potřebné informace pro správná rozhodnutí.

Stavebnictví

Řešení pro stavebnictví pokrývá celý cyklus výstavby, počínaje sestavením finančního plánu přes detailně zkalkulovaný nabídkový rozpočet (řešeno v napojených systémech stavebního controllingu), čerpání rozpočtu a fakturaci, až po vyhodnocení finančních nákladů stavby. Nabízí řešení odštěpných závodů, vnitrofakturaci, pozastávky, půjčovnu strojů a zařízení. Toto řešení je podpořeno řadou specializovaných modulů, jako je např. Doprava.

Těžební a zpracovatelský průmysl

Oborové řešení vytvořené díky speciální parametrizaci skladových modulů a podporou modulu pro sledování a řízení dopravy a těžebních mechanismů. Je používáno nejen pro procesy při těžbě lomového kamene, písku, ale i pro výrobu betonových směsí.

Služby

Pro oblast služeb je určeno řešení pro společnosti poskytující služby obecně, servisní a další. V oblasti dlouhodobých projektů se jedná například o správcovské společnosti, servisní organizace a organizace specializujíce se na realizaci a správu investičních celků, správu prostor, pronájem a prodej. Řešení umožňuje nahrazení několika softwarových produktů jediným systémem.

Potravinářský průmysl - Nápoje

Oborové řešení určené pro oblast výroby a distribuce nápojů pokrývá všechny potřeby tohoto oboru. Mezí klíčové funkcionality patří logistika a výroba nápojů, ambulantní prodej, který se přizpůsobuje obchodní politice dané společnosti, evidence výtočného, výpočet a odvody spotřební daně, doprava – rozvozy a mnoho dalších specializovaných funkcionalit, která jsou specifická pro tento obor podnikání.

Odpadové hospodářství

Velmi specifické řešení pro oblast odpadového hospodářství zajišťuje veškeré procesy spojené s činnostmi v oblasti likvidace a sběru odpadu a údržby komunikací a zeleně ve všech ročních obdobích. Všechny tyto činnosti jsou řízeny prostřednictví HELIOS Green, mezi klíčové funkcionality patří zejména fakturace, smlouvy, svozové plány, údržbové plány a velmi robustní funkcionalita správa veškeré mechanizace.

Více informací o oborových řešení

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?