Obchod a marketing

Moderní obchod se bez ucelených dat rozhodně neobejde! Získejte možnost pružně reagovat na měnící se požadavky svých zákazníků a na změny trhu.

CRM

 • pomáhá dokonale využít každý kontakt se zákazníkem
 • zefektivní péči o zákazníky - získávání, třídění a využívání informací umožňuje evidenci a segmentaci zákazníků, sledování a plánování kontaktů a obchodních jednání, vyhledávaní nových příležitostí a vyhodnocování efektivnosti obchodních aktivit
 • podporuje vytváření dotazníků spokojenosti
 • využívá data ze systému pro tvorbu obchodní politiky
 • propojuje obchod s marketingem, který prostřednictvím CRM získává aktuální a kompletní informace o partnerech, zákaznících a konkurentech
 • sleduje průběh a vyhodnocuje výsledky marketingových akcí či vybírá cílové skupiny pro tyto akce a mnohé další
 • umožňuje rozesílat hromadné e-maily, dotazníky
 • je plně integrovaný i s MS CRM
 • nabízí synchronizace e-mailů s MS Outlook
 • je propojen s rejstříky - Obchodní rejstřík, ARES, Credit Check, Insolvenční rejstřík
 

Řízení obchodních případů

 • dokáže sledovat stav rozpracovanosti jednotlivých obchodních zakázek
 • monitoruje výš nákladů a výnosů na zakázku k určitému datu
 

Smlouvy

 • umožňují sledovat smluvní vztahy a jejich parametry
 • podporují ukládaní smluv v elektronické podobě včetně verzování
 • nabízejí jednotnou evidenci finančních plnění a platebních kalendářů smluv
 • mají vazbu na automatickou a elektronickou fakturaci
 • podporují bezpečnost informací využitím přístupových práv
 • umožňují tisk do předdefinovaných šablon smluv
 

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?