Provozní a podpůrné agendy

Vaše specifické požadavky na provozní agendy podpoří informační systém. Využijte průřez moduly a funkcionalitami komplexního ERP systému.

Majetek

 • umožňuje sledovat údržbu a servis majetku, stejně jako například outsourcing služeb, pronájem či nájem budov
 • napomáhá řešit leasing například firemního autoparku
 

Údržba a servis zařízení

 • zajišťuje pravidelné opravy, sledování vytíženosti zařízení a garančních a záručních lhůty a podmínek záruk
 • poskytuje též Helpdesk jako nedílnou součást této funkcionality
 

Řízení projektů

Umožňuje sledování interních projektů, jako např. nákup zařízení, pozemků, budov a podobně, a to i prostřednictvím třetích stran, dodavatelů.

 

ISO dokumentace

Podporuje procesy, které zajišťují kvalitu vedoucí k získání a udržení tohoto certifikátu.

 

Pracovní cesty, silniční daň a kniha jízd

 • usnadní poskytování náhrad v souladu s platnou legislativou, interními směrnicemi a dalšími požadavky organizace
 • umožňuje porovnání plánu pracovní cesty a jejího skutečného průběhu
 • automatic¬ky podporuje výpočet náhrad a vypořádání pracovní cesty v různých měnách
 • eviduje uskutečněné jízdy dopravních prostředků, informace o cíli a účelu cest, počty projetých služebních a privátních kilometrů, čerpání PHM, nákladů na údržbu a další
 • obsahuje samostatnou evidenci všech dopravních prostředků a jejich oprav
 

Porady a úkoly

 • umožňují evidenci všech porad a následné generování úkolů, sledování jednotlivých bodů porady, účastníků, místností
 • podporují provázanost s dokumenty souvisejícími s poradou
 

Smlouvy

 • umožní generování například dodavatelských smluv, kde je možné specifikovat záruční podmínky, tvořit outsourcingové smlouvy a řadu dalších typů smluv a ujednání
 • generují platební kalendáře a finanční plnění, které se následně přenáší do cash-flow společnosti
 • zajišťují prostřednictvím Document Management System sledování smluv a protokolů či tvorbu záručních smluv
 

Workflow procesy

 • podpoří automatizaci a řízení procesů napříč celou firmou, snadné sledování průchodu dokladů procesem a stavu zpracování
 • zabezpečí monitorování vybraných procesů a jevů (např. sledování splatnosti faktur atd.)
 • zajistí zavedení elektronických schvalovacích procesů
 

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?