Akceptační protokoly elektronicky

Po dobu mimořádného stavu akceptuje Asseco Solutions CZ i SK e-mailem zaslané scany nebo fotografie podepsaných protokolů. Platí do odvolání.

Vážení obchodní partneři,

vzhledem k aktuální mimořádné situaci jsme se rozhodli dočasně upravit pravidla v potvrzování a předávání akceptačních / přejímacích protokolů k provedeným pracem.

Dočasně budeme akceptovat e-mailem zaslané scany nebo fotografie podepsaných protokolů. Takový protokol musí obsahovat datum, razítko firmy, podpis, čitelné jméno a funkci osoby, která protokol podepsala. Následně je nutné originály protokolů zaslat poštou na adresu naší firmy do 14-ti kalendářních dnů od jejich podpisu. Toto opatření platí do odvolání mimořádné situace.

Tým Asseco Solutions

 

Vážený obchodný partneri,

vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu sme sa rozhodli dočasne upraviť pravidlá v potvrdzovaní a zasielaní Akceptačných/Preberacích protokolov za vykonané práce.

Dočasne budeme akceptovať e-mailom zaslané scany alebo fotografie podpísaných protokolov. Takýto protokol musí obsahovať dátum, pečiatku firmy, podpis, čitateľné meno a funkciu osoby, ktorá protokol podpísala. Následne je nutné originály protokolov zaslať poštou na adresu našej firmy do 14-tich kalendárnych dní od ich podpisu. Toto opatrenie platí do odvolania mimoriadnej situácie.

Tím Asseco Solutions

 

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?