Budoucí cashflow / Řízení peněžních toků v HELIOS Orange

Víte, jaké budete mít v budoucnu finanční prostředky? Jak je ovlivní budoucí platby Vašich zákazníků, výplaty mezd nebo provozní výdaje?

Modul „Řízení peněžních toků“ slouží jako nástroj pro odhad disponibilních zdrojů vlastní firmy v následujícím období na základě dostupných údajů a záznamu z dalších modulů.

Jako zdrojové doklady jsou brány v úvahu záznamy v modulech:

 • Fakturace
 • Účetnictví - Saldokonta
 • Banka - Bankovní výpis
 • Sklady
 • Mzdy
 • Pokladna

Uživatel má možnost nastavení, které konkrétní záznamy chce použít pro nápočet. Modul poskytuje také možnost zadávání individuálních záznamů, které nejsou navázány na žádný z dokladů pořízený v jiném z modulů HELIOS Orange.

Výhody řešení:

 • Zobrazení odhadů vývoje finančního stavu Vaší společnosti
 • Přehledné výstupy pomocí grafu nebo tabulky 
 • Efektivní nástroj pro řízení splatnosti pohledávek a závazků
 • Možnost upřesnění výhledu k určitému datu
 • Nástroj je vhodný pro společnosti všech velikostí

Pokud Vás uvedené informace zaujaly, neváhejte se zúčastnit našeho bezplatného webináře. Odkaz na přihlášení naleznete níže. POZOR! Počet míst je limitován.

Webinář je určen pro Vás všechny, kteří pracujete s finančními prostředky společnosti bez ohledu na velikost firmy.

Termín:

 • 10. 6. 2016 - 09:30, registrujte se zde.
 • 10. 6. 2016 - 11:00, registrujte se zde.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Petra Jelínková
Konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?