Cloudové řešení ERPORT, budoucnost je zde!

Dnešní doba je uspěchaná a zaměřená na business. Již dávno jsou minulostí doby, kdy IT bylo bráno jen jako nutné zlo. Počet firem, které si již uvědomily, že na IT, potažmo informačních systémech, jako je HELIOS, jsou naprosto závislé a díky nim jsou stále efektivnější, rapidně roste. Využívání nových technologií je dnes absolutní nutností a zároveň výhodou před konkurencí.
 
Jednou z hlavních otázek dneška je i samotný provoz informačního systému, protože jsou s ním spojeny nemalé investice a výdaje. Počítejte se mnou: nákup hardwaru, prodloužení záruky, nákup licencí (windows, SQL, zálohovací software, firewall, antivir), k tomu nezapomínejme na spotřebu elektrické energie za provoz serverů a chlazení. Neméně důležitou výdajovou položkou je zajištění někoho na fyzickou správu hardwaru a správu softwaru. Další věcí je samozřejmě i zajištění bezpečnosti jak fyzické, tak i softwarové.
 
Jednou z možností, jak se zbavit tohoto finančně a časově náročného provozu vlastní infrastruktury, je provozovat systém na vzdáleném serveru ve veřejném cloudu, konkrétně v zabezpečeném datacentru. Díky stále větší poptávce našich zákazníků jsme již v minulosti zařadili do nabídky službu ERPORT, která je ideálním řešením cloudového provozu ERP HELIOS a dalších aplikací.

Hlavními výhodami bezesporu jsou:

  • Extrémní bezpečnost – úroveň zabezpečení je mnohonásobně vyšší než v případě infrastruktury ve firmě.
  • Úspora nákladů – provoz (elektřina, chlazení, prostory).
  • Zálohování - automaticky se zpětnou kontrolou čitelností a obnovitelností záloh.
  • Škálovatelnost výkonu – podle potřeby - navýšení i ponížení výkonu.
  • Capex vs. Opex.
  • Dostupnost (99,99% SLA) – kdykoliv a odkudkoliv.
  • Nejmodernější HW a SW – servery HPE, storage 3PAR.
  • Rychlost implementace – prostředí připraveno do 48 hodin /Win + SQL nainstalováno.

Cloud computing se rychle stává součástí moderní architektury firemních informačních systémů. Potřeba být mobilní, okamžitě a všude dostupný dramaticky mění způsob, jakým organizace využívají technologie. 

V současnosti před otázkou, zda svůj informační systém přenést do cloudu, stojí mnoho firem. Přispívá tomu samozřejmě i konec podpory starých verzí Microsoft SQL Serverů; tedy nutnost zakoupit verzi novější a s tím i většinou spojený již starý hardware, do kterého je nutno opět na dalších tři až pět let zainvestovat. To vše jsou starosti, které zákazníci v případě pořízení cloudové služby ERPORT od Asseco Solutions již nemusí řešit. Na bázi měsíčních plateb si provoz svého HELIOSu a dalších aplikací jednoduše pronajímají.

Zajímavostí také je, že firmy, které svůj informační systém přesunuly do cloudu, zaznamenaly: 1,9 násobné zlepšení ziskovosti během posledních 24 měsíců; 3,2 násobné zkrácení doby rozhodování  za uplynulý rok; 1,8 násobné zlepšení doby cyklu klíčových firemních procesů v posledním roce; o 33 % větší zlepšení v úplném a včasném dodávání a dvojnásobné zlepšení dodržování vnitřního plánu. U organizací, které svůj informační systém přesunuly do cloudu, většina IT managerů uvádí, že primárním důvodem bylo zjednodušení provozu IT.

Pro více informací ohledně naší služby ERPORT kontaktujte svého obchodníka, napište nám na Cloud-CZ@assecosol.com nebo navštivte naše webové stránky.

Michal Koryčan
Obchodní manažer cloudových řešení

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?