EET - zrušení povinnosti registrovat platby kartou

Od 1. 3. 2018 dochází na základě nálezu Ústavního soudu ke zrušení povinnosti evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb při platbě kartou

Do verze HELIOS Orange, která bude uvolněna 5. 4. 2018, je připraveno řešení pro modul Pokladní prodej:
V číselníku Způsoby úhrady bude doplněn příznak EET nepovinná. Pokud budou všechny způsoby úhrad na účtence s nastavením EET nepovinná, účtenka automaticky při potvrzení úhrady změní Nastavení EET na Ne. Jakmile bude jedna z uplatněných úhrad na dané účtence takto neoznačená, podlehne celá částka účtenky registraci tržby EET.

V úhradách účtenek jsou doplněny příznaky:
•    EET nepovinná – hodnota se přebírá dle nastavení na způsobu úhrady v okamžiku evidence úhrady.
•    EET nepovinná zahrnuta do EET – nastaví se, je-li nastaven EET nepovinná a přesto došlo k registraci tržby vzhledem k tomu, že část z celkové částky byla uhrazena platbou podléhající povinně EET.

Dalším způsobem jak ve stávající verzi HELIOS Orange tržbu neregistrovat, je změna parametru Nastavení EET na Ne na řadách dokladů nebo na jednotlivých dokladech. Platby kartou však mohou být nadále evidovány, z pohledu Finanční správy se jedná o zcela korektní způsob.

Dagmar Mayerová
konzultantka HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?