Elektronická fakturace

Stále více firem přechází v poslední době na elektronickou formu fakturace. Hlavním důvodem je úspora. Úspora času a peněz při tisku vydaných faktur, na poštovném, při pořizování došlých faktur, na archivních prostorách.

Papírovou fakturu je možné podle platné legislativy plně nahradit elektronickou formou, která má předepsané náležitosti. HELIOS Orange podporuje odesílání a načítání faktur ve formátu ISDOC. Je to formát elektronické fakturace v ČR, na kterém se v roce 2009 dohodli výrobci ekonomických software a který respektuje všechny podmínky dané zákonem. V praxi to znamená, že ISDOC faktury si mezi sebou mohou posílat firmy v ČR bez ohledu na to, jaký účetní program používají. Ke komunikaci je třeba kvalifikovaný elektronický podpis.

A jak na elektronickou ISDOC fakturaci v HELIOS Orange? V první řadě je třeba, aby součástí vaší licence byl doplněk ISDOC - elektronická fakturace.

Odesílání vydaných faktur probíhá v kostce takto:

V číselníku organizací evidujete u odběratelů emaily, na které se budou faktury odesílat. Jedná se o typ kontaktu Hromadně pro email.

K fakturám si můžete přes Dokumenty navázat PDF náhled faktury. 

Fakturu odešlete přes Zprávy, Generování zpráv. Na emailovou adresu zadanou u odběratele odejde email. V příloze bude faktura ve formátu ISDOC a případně (podle nastavení) i PDF náhled. Při správném nastavení budou elektronická faktura i PDF náhled podepsané elektronickým podpisem, případně i opatřené časovým razítkem.

Načítání došlých faktur

V přehledu Přijaté faktury můžete přes Zprávy načítat ISDOC faktury od vašich dodavatelů. Pokud je součástí zprávy i PDF náhled faktury nebo další přílohy, načtou se také a navážou se k faktuře jako dokument. Toho lze s výhodou využít při archivaci došlých faktur. Ani zde totiž není nutná papírová forma. Můžete využít funkcionalitu archivních časových razítek, která vám zabezpečí archivaci elektronického dokumentu po dobu předepsanou legislativou.

Tip

Využijte letní slevové akce, která se vztahuje mimo jiné i na modul ISDOC, elektronický podpis a archivní časová razítka. Bližší informace získáte u svého dodavatele HELIOS Orange.

Dagmar Mayerová

konzultantka HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?