Elektronické podání kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení lze podat elektronicky třemi způsoby, stejně jako Přiznání k DPH nebo Souhrnné hlášení:

POZOR !!

V případě odeslání přímo do aplikace EPO https://adisepo.mfcr.cz/adistc/epo_podani

  • je třeba mít verzi HELIOS Orange 2.0.2016.0101 nebo vyšší
  • každé podání na tuto adresu je považováno za ostré podání. Pokud si chcete vygenerované kontrolní hlášení zkontrolovat, využijte postup, kdy si vygenerujete XML soubor na disk a ručně ho nahrajete do aplkace EPO.

Pro vygenerování XML souboru musí být kontrolní hlášení uzavřeno. Volbou Oprava otevřete kontrolní hlášení, vyplníte Datum uzavření, na dotaz zda uzavřít Kontrolní hlášení potvrdíte Ano.

Nabídne se kontrola účetních dokladů. Potom již můžete z nabídky zvolit Zprávy/Generování zpráv.

V případě potřeby je možné podat Řádné – opravné kontrolní hlášení. Potom je potřeba kontrolní hlášení otevřít, v poli Druh kontrolního hlášení zvolit Řádné - opravné. Provedete aktualizaci kontrolního hlášení, napočítávají se znovu všechny údaje za období. Kontrolní hlášení znovu uzavřete a vygenerujete XML soubor.

Další informace najdete v dokumentaci v sekci Poradna: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Kategorie:Poradna_(CZ)

Dagmar Mayerová
konzultanka HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?