eNeschopenka se blíží!

eNeschopenka, pro někoho strašák a pro někoho nová skvělá funkcionalita. 

eNeschopenka startuje 1. 1. 2020. Vše na svá bedra vzala ČSSZ, která vytvořila řadu služeb, přes něž se budou zaměstnavatelé dozvídat detaily o nepřítomnosti z důvodu nemoci.


Na začlenění eNeschopenky pracujeme a je rozvržen harmonogram prací. S vydáním funkcionality počítáme v prosinci 2019.
Upozornění: Netýká se OČR, mateřských dovolených, otcovské ani dlouhodobého ošetřování.  Pouze nemocí a úrazů.

Otázka první: Co je to vlastně eNeschopenka?

Laicky je to elektronický obraz klasické pětidílné papírové neschopenky formátu A5. Doktor už nebude nic vypisovat nikam papírově, posílat a zaměstnavatel také ne. Doktor ve svém softwaru vyplní údaje a pošle zprávu na servery ČSSZ (údaji se myslí datum začátku nemoci s diagnózou, vycházkami atd.) nebo zprávu o dalším trvání nemoci a nakonec ukončení nemoci. Zaměstnanci zůstává povinnost zavolat zaměstnavateli a říct mu, že je nemocný a byl u lékaře. Zaměstnanec dostane papírový průkaz nemocného (což je soupis všech informací o trvání nemoci a vycházkách atd.). Ten se nikde neodevzdává, slouží třeba k tomu, aby se zaměstnanec mohl prokázat kontrole.
 

Otázka druhá: Které informace dostane zaměstnavatel?

Zaměstnavatel má v podstatě tři kanály, jak zjistit detailní informace o nemocných zaměstnancích.
 
1. Datová schránka
 Zaměstnavatel může zaregistrovat na ČSSZ svoji datovou schránku a do ní mu budou chodit tzv. notifikace: 

  • potvrzený vznik nemoci,
  • zpráva o pokračující nemoci (původně tzv. lístek na peníze),
  • ukončení nemoci.

 Bude to PDF dokument, který bude obsahovat všechny údaje a zároveň bude zpráva obsahovat XML soubor.
 
2. E-portál ČSSZ (webový portál)
Zaměstnavatel může mít nebo už má zřízený přístup v e-portálu na ČSSZ. Tady bude oblast, kde uvidí všechny nemocné zaměstnance a všechny jejich notifikace (vznik, pokračování, ukončení) nemoci. Bude tam zase nějaký detailní i souhrnný výpis a zase nějaká možnost exportu PDF souboru s časovým razítkem.
 
3. Jejich software na zpracování mezd (komunikace přes VREP)
 ČSSZ rozšířila portál VREP o možnost zažádat o výpis notifikací za určité období (maximálně měsíc). Od ČSSZ se pak vrátí souhrnný seznam notifikací (vznik, pokračování a ukončení nemoci), které se v tom zadaném intervalu budou vyskytovat. Bude to v podobě XML souboru, který pak bude zpracovávat konkrétní mzdový systém.
 
Upozornění: Kvůli GDPR se bude vše šifrovat. Požadavkem je, že zaměstnavatel si musí zařídit svůj šifrovací certifikát, který bude v rámci té žádosti poskytovat VREP a XML soubor seznamu notifikací jím bude zašifrovaný.


Otázka třetí: Jak to bude vypadat v systému HELIOS Orange?

  • Nová podoba přílohy k žádosti o DNP – druhá strana přílohy je rozšířena o informace, jak a kam se bude dávka nemocenského pojištění platit (bankovní účet, složenka, bankovní účet v EUR). V rámci XML zprávy budou chodit i přílohy (pdf, jpg) uložené v dokumentech připojených k příloze.
  • Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti – nový výkaz pro hlášení při ukončení pracovní neschopnosti. Tyto údaje se vyplňovaly na původní neschopence v páté části. Jsou to údaje, zda a kolik hodin odpracoval zaměstnanec v poslední den pracovní neschopnosti. 
  • Podpora jednotlivých kanálů a případná „automatizace“ zadání docházky a likvidace nemocenské.

 Upozornění: eNeschopenka souvisí pouze s docházkou. Docházka pak musí být likvidována tak, jak jsou uživatelé zvyklí. 


Máte jakékoliv dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.
Jsme zde pro vás.
Tým produktu HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?