Externí atributy a jejich přenos mezi doklady – tip konzultanta

Potřebujete v některém z přehledů HELIOS Orange evidovat údaje, pro které nemáte ve standardním editoru odpovídající políčka? Například údaje, které zákazník zadal do objednávky na e-shopu?

Řešením je vytvoření dalších políček - externích sloupců. Do těchto vlastních polí je možné údaje přímo v systému vyplňovat nebo je importovat spolu se základními údaji. Sloupce si můžete pomocí Nastav zobrazovat v sestavách, pracujete s nimi stejně jako se standardními sloupci.

Například chcete na dokladech modulu Oběh zboží a Fakturace sledovat další údaje o zákazníkovi a konkrétní dodávce. Vytvoříte si externí sloupce, do kterých budou uživatelé v přehledu Expediční příkazy informace zadávat nebo se tam dostanou přenosem dokladu z jiného systému, např. z eshopu.

Na Expediční příkaz budou v HELIOS Orange navazovat další doklady - typicky Výdejka a Vydaná faktura. A je pravděpodobné, že budete chtít, aby se i na tyto návazné doklady některé externí atributy propsaly. Toho docílíte jednoduše: na definici externího atributu zaškrtnete pole Kopírovat.

Zaškrtnutí zaručí přenos obsahu externího atributu v těchto případech:

  • mezi doklady modulů Oběh zboží a Fakturace, jejich položkami a výrobními čísly (tabulky TabDokladyZbozi, TabPohybyZbozi, TabVyrCS, TabVyrCP)
  • z karty zboží v přehledu Zboží a služby na položku dokladu. V tomto případě musí mít externí atribut v obou tabulkách (TabKmenZbozi, TabPohybyZbozi) stejný systémový název a datový typ

Konkrétní řešení doporučujeme konzultovat se svým dodavatelem systému.

Dagmar Mayerová
konzultantka HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?