Fakturování z modulu Firemní aktivity

V předchozím článku o modulu Firemní aktivity jsme zmínili možnost evidence odvedené práce a fakturace klientům na základě těchto podkladů. Podívejme se na tuto možnost podrobněji.

Smlouvy s klienty se v tomto případě evidují jako úkoly. Ke každému odběrateli je možné evidovat více smluv. Každá smlouva/úkol může mít nastavenou fakturační cenu. Volíte si, jestli fakturační cena má být pevná měsíční sazba, sazba podle zpracovaných položek, např. podle počtu zpracovaných dokladů, nebo časová sazba na základě vykázaných odpracovaných hodin. Časové sazby se liší podle pozice zaměstnance.

Zaměstnanci zadávají záznamy o práci, kterou odvedli, formou tzv. plnění. Zadávání je zjednodušeno na základě LoginID přiděleného zaměstnanci, podle přihlášeného uživatele se přednastaví údaje o plnění. Ke každému plnění lze zadat i vícenáklady, např. služby subdodavatelů.

Odpovědný pracovník záznamy schválí pro fakturaci a vygeneruje předpis pro fakturaci,  tzv. podklad. V podkladech pro faktury je možné provádět potřebné úpravy.

Dalším krokem je vlastní vygenerování faktur. Ty budou obsahovat přednastavené údaje jako je  odběratel, zakázka, útvar, nákladový okruh, zaměstnanec a konkrétní fakturační položku podle podkladu k fakturaci.

Michal Ryglewicz
konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?