Fakturování z modulu Firemní aktivity

Potřebujete vykazovat odpracovaný čas Vašich zaměstnanců včetně nepřítomností, následně podle toho fakturovat jednotlivým odběratelům? Můžete využít modul Firemní aktivity.

Firemní aktivity nabízí možnost ke každému odběrateli evidovat více smluv, tzv. úkolů, každý z úkolů může mít nastavenou fakturační cenu, a to buď pevnou (např. měsíční), podle zpracovaných položek (zaúčtovaných dokladů, vypočtených mezd zaměstnanců) nebo časovou (na základě zadaných odpracovaných hodin). U časových sazeb lze dále rozlišit hodinou sazbu pro jednotlivé vyplněné zaměstnance a mít toto předem přednastavené v systému. Samozřejmostí je možnost mít pro různá období nastavené různé sazby.

 

Takto vykázané - zadané časy, tzv. plnění, lze následně schválit pro fakturaci, nechat systém vygenerovat předpis pro fakturaci,  tzv. podklad. S podkladem lze dále pracovat, měnit částky pro fakturaci, sazby DPH. Dále lze vygenerovat fakturu, která bude obsahovat přednastavené údaje typu odběratel, zakázka, útvar, nákladový okruh, zaměstnanec a konkrétní fakturační položku. Při samotném generování lze doplnit datum případu, DUZP.

 

Každému zaměstnanci lze přednastavit LoginID. Je tak zjednodušeno zadávání, uživatel je automaticky do plnění přednastaven. Ke každému plnění lze zadat i X vícenákladů, kdy např. lze zadat, že na konkrétní plnění bylo vynaložen X kancelářských potřeb nebo služeb subdodavatelů. Zde je možnost zadat údaje v různých měnách, při fakturaci pak dochází k přepočtu na měnu přednastavenou pro fakturaci.

 

Tímto způsobem lze zadávat i nepřítomnosti zaměstnanců, nemoci, dovolené, návštěvu lékaře. Pokud je k typu nepřítomnosti doplněna odpovídající mzdová složka ze mzdového modulu, lze tyto časy převést do předzpracování mezd a tam s nimi dále pracovat.

 

Michal Ryglewicz
konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?