Firemní aktivity - tipy konzultanta

Přinášíme Vám pro inspiraci několik tipů, jak využít modul Firemní aktivity. Flexibilita modulu totiž umožňuje pokrýt širokou škálu činností ve firmě.

Jako první Vás zřejmě napadne klasické CRM, tedy oblast vztahů se zákazníky a partnery. Sem patří evidence kontaktů, schůzek, korespondence a dalších souvisejících informací. Na tuto oblast navazuje zpracování obchodních příležitostí, vytváření nabídek, podrobná evidence obchodního případu a následné vyhodnocení úspěšnosti. Modul zde najde i své interní využití, příkladem jsou úkoly pro jednotlivé zaměstnance.

Další oblastí, kde je modul Firemní aktivity užitečným pomocníkem, jsou různá servisní střediska. Tady pracovníci evidují provedené servisní úkony, záruční a pozáruční opravy, reklamace a plánují pravidelné servisní prohlídky. Díky úzké návaznosti na modul Oběh zboží mají také přehled o stavu skladu, materiálu potřebném na opravy apod. U každého předmětu, například stroje, o který se servisní středisko stará, je na jednom místě k dispozici celá historie i plán dalšího servisu. Podobným způsobem se dá pokrýt i oblast zakázkové výroby, kde každá zakázka bývá unikátní.

Třetím tipem je využití modulu pro evidenci odvedené práce a fakturaci klientům na základě těchto podkladů. Smlouvy s klienty se v tomto případě evidují jako úkoly, úkol může mít nastavenou fakturační cenu pevnou, podle zpracovaných položek nebo časovou. Zaměstnanci zadávají záznamy o odvedené práci, pracovník odpovědný za fakturaci je schválí, provede případné úpravy podkladů a vygeneruje faktury klientům.

Podobně jako v předchozím bodě se Firemní ativity používají pro opakovanou hromadnou fakturaci klientům, například jednou měsíčně, na základě smlouvy. Příkladem může být v tomto případě bezpečnostní agentura. 

Firemní aktivity mají návaznost i na modul Mzdy. Zaměstnanci si sami zadávají záznamy o své nepřítomnosti - dovolená, nemoc atd. Mzdová účetní si pak tyto záznamy přenese do Předzpracování mezd bez nutnosti je znovu zadávat.

Pokud chcete modul využít v některé z uvedených oblastí nebo Vás napadne další oblast, kde modul využít, rádi Vám pomůžeme s nasazením.

Pro další informace se prosím obraťte se na svého obchodního garanta nebo na hotline HELIOS Orange: hotline.orange@assecosol.eu

Dagmar Mayerová
konzultantka HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?