GDPR - možnosti rozšířené verze v HELIOS Orange a HELIOS Easy

V rámci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR – General Data Protection Regulation) bude systém HELIOS Orange a Easy nabízet dvě možná řešení.

Systém HELIOS Orange a Easy zajistí pro své uživatele řešení požadavků, vyplývající z normy GDPR, prostřednictvím nové agendy Správa osobních údajů.  Vzhledem k tomu, že je problematika GDPR velmi široká a komplexní, nabízí systém HELIOS Orange její řešení ve dvou úrovních.

V rámci systémové podpory (maintenance) poskytujeme nezbytně nutnou funkcionalitu vycházející z požadavků nařízení GDPR. Současně však nabízíme rozšiřující řešení pokrývající výrazně vyšší komfort v obslužnosti a automatizaci. Tato rozšiřující verze je dostupná formou dokupu za licenční poplatek.

Standard systému poskytne nástroje a evidence požadované zákonem, do kterých si zákazník může ručně zadat vše, co potřebuje pro zmapování zpracovávání osobních údajů (dále OÚ). Přidané nástroje nabídnou možnost základního nastavení systému a manuálního řízení procesu zpracování OÚ. 

Rozšířená funkcionalita systému je určena pro zákazníky, kteří chtějí řešit problematiku efektivně s řadou připravených konfigurací a dal-ších nástrojů pro snadnou a rychlou práci s OÚ. Rozšířená verze minimalizuje práce nutné k dosažení základní shody s nařízením, zjednodu-ší prokázání, že problematika je řešena, a tím sníží riziko problémů a pokut při auditu. Při počátečním nastavení systému nabídne maximální standardní přednastavení, při běžném provozu systému pak nástroje pro automatizaci odbourají ruční práci uživatelů, která by jinak byla nutná k uspokojení požadavků nařízení, a sníží riziko selhání lidského faktoru. Připravené výpisy usnadní komunikaci se subjekty údajů.

 

Zakoupením rozšířené verze mimo jiné získáte:

Evidenci zdrojů OÚ a nástroje hromadných změn.

Evidenci komunikace se subjekty údajů a jejich požadavků.

Automatické dohledání evidovaných osobních údajů a návazných záznamů zpracování napříč systémem.

Anonymizaci nebo výmaz OÚ napříč celým systémem.

Automatické promítnutí omezení zpracování záznamů.

 

Pro další informace a cenovou nabídku kontaktujte svého obchodního garanta.

Tématu GDPR a HELIOSu se podrobněji věnujeme na webových stránkách www.helios.eu/gdpr a v poradně. Na těchto stránkách jsou průběžně poskytovány informace k tomuto tématu.

 

 

 

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?