HELIOS Orange podporuje faktoring

Potřebujete získat pracovní kapitál pro expanzi firmy, efektivnější plánování cashflow, či máte zájem o správu a pojištění pohledávek? Možná vám pomůže faktoring.

Co se za pojmem faktoring skrývá? Jde o formu krátkodobého financování, která v sobě zároveň může zahrnovat i komplexní správu daných pohledávek. Podnikatel prodává pohledávku, která mu vznikla při obchodním styku (prodejem zboží nebo služeb), specializované společnosti, tzv. faktorovi. Prodejem pohledávky získá peníze ihned a může se zbavit rizika, že dlužník odmítne nebo nebude moci zaplatit kvůli své platební neschopnosti. Navíc si podnikatel ušetří práci s administrativou.


 
1.    Dodavatel uzavírá s faktorem smlouvu
2.    Dodávka zboží
3.    Dodavatel postupuje pohledávku faktorovi
4.    Faktor vyplácí dodavateli zálohu (předfinancování)
5.    Odběratel splácí fakturu v plné výši na účet faktora
6.    Vyrovnání pohledávky


Jak na faktoring v systému HELIOS Orange? Využíváte-li faktoringových služeb České Spořitelny, Komerční Banky nebo ČSOB,  rozšiřující modul Faktoring usnadňuje evidenci vydaných faktur v případě, kdy jsou předfinancovány faktoringem. V modulu Fakturace je tak u vydaných faktur k dispozici informace, v jakém stavu se vydaná faktura z hlediska faktoringu nachází. Řešení je vhodné pro regresní faktoring, kdy se pohledávka, pokud není uhrazena, vrací zpět k vymáhání.

Rozšiřující modul Faktoring je rovněž možno propojit s modulem Řízení peněžních toků. Výhled peněžních toků pak zohledňuje informace o předfinancování pohledávek faktoringem. 
Pro účtování pohledávek ve faktoringu je vhodné využít např. akci Přeúčtování, která je k dispozici v účetním saldokontu v modulu Účetnictví.

Zaujala vás možnost využití faktoringu ve vaší společnosti a jeho sledování v HELIOSu Orange? Pro více informací kontaktujte svého implementačního partnera.

Jsme tu pro vás.
Tým HELIOS Orange
 

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?