Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný Výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Kontrolní hlášení bude součástí HELIOS Orange. Legislativu sledujeme a tak, jak je zvykem, bude HELIOS Orange na změny připraven. V tuto chvíli jsou již známy i struktury pro komunikaci s Finančním úřadem, finanční správa ale uvádí, že informace mohou být ještě v průběhu roku 2015 průběžně aktualizovány.

Kontrolní hlášení bude doplňkem k přiznání DPH, data v něm obsažená budou načítána z účetního deníku. První verze obsahující kontrolní hlášení bude k dispozici pravděpodobně v prosinci 2015. Popis, co je třeba v systému HELIOS Orange nastavit, případně vyplnit a jak postupovat, bude zveřejněn v Poradně na webu spolu s uvolněnou verzí.

Zveřejněné informace budou průběžně aktualizovány a doplňovány, sledujte tedy Poradnu a nabídku webinářů a školení.

Jana Půrová
konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?