Legislatívne zmeny platné od 1. 7. 2017

Vážení zákazníci, dovoľte nám, aby sme Vás informovali o legislatívnych zmenách platných od 1. 7. 2017 v module Mzdy.

V zmysle opatrenia MPSVR SR č. 173/2017 zo dňa 30. 6. 2017 sa od 1. 7. 2017 ustanovila suma životného minima na plnoletú osobu na € 199,48.

Z toho dôvodu je nutná aktualizácia mzdových konštánt od mzdového obdobia 7/2017, bližšie informácie k tejto téme nájdete na našom webe v Poradni SK:
https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Legislat%C3%ADvne_zmeny_od_1._7._2017

V prípade doplňujúcich otázok sa obráťte priamo na hot-line HELIOS Orange/HELIOS Easy - tel.: +421 2 206 77 111, prípadne hotline.orange@assecosol.com alebo hotline.easy@assecosol.com.

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?