Legislativní změny v modulu mzdy.


Vážení zákazníci,

v polovině května plánujeme vydat legislativní verzi systému HELIOS Orange z důvodu nastávajících změn v modulu mzdy. Verze bude obsahovat tyto legislativní úpravy:

  • Platnost od 1. 5. 2019:
    Jedná se o úpravu zákona o daních z příjmu 586/1992 Sb., týkající se srážkové daně. Hranice, do které se odvádí srážková daň, byla nově navýšena z 2 500 Kč na 3 000 Kč. Hranice 10 000 Kč pro srážkovou daň v případě dohody o provedení práce je beze změny.
     
  • Platnost od 1. 6. 2019:
    Dochází nařízením vlády č. 91/2019 Sb.  k podstatné změně v nařízení vlády  č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Původní částka do 31. 5. 2019 je 9 643 Kč a nově se bude jednat o částku 19 286 Kč.


Ing. Jan Sejpka
Analytik HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?