Logování změn

Modul Logování změn je naprogramován jako distribuční plugin pro informační systém HELIOS Orange. Slouží ke sledování změn vybraných atributů v tabulkách informačního systému HELIOS Orange, tedy k jednoduché identifikace uživatele odpovědného za změnu jakéhokoliv záznamu, a to včetně informace o stavu záznamu před provedenou změnou.

živatel definuje seznam logovaných atributů zadáním systémového názvu tabulky, systémového názvu atributu a čísla přehledu systému HELIOS, ve kterém se má zobrazit externí akce „Historie změn“ daného atributu. 

Logovat lze vytvoření, opravu i smazání záznamu.

V příslušném přehledu systému HELIOS se následně vytvoří externí akce, která zobrazí historii změn aktuálně označeného záznamu.

Administrace modulu je určena pro zkušené uživatele, případně pro administrátory databáze informačního systému. 

Prohlížení logovaných záznamů je dostupné pro všechny uživatele informačního systému (pokud mají příslušná přístupová práva). 

V přehledu Historie změn je zobrazen systémový název změněného atributu, původní hodnota, nová hodnota, autor změny, datum a čas změny. 

Přínosy řešení

  • Dohledání změn důležitých atributů.

  • Možnost dohledání smazaných záznamů.

  • Změny se logují i při změně atributu z externího programu.

Patrick Jirgl

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?