MES REVA – „zprůhlednění" a zvýšení efektivity výroby

Většina výrobních firem v dnešní době řeší problém s nedostatečnou výrobní kapacitou a především s nedostatkem kvalitních pracovníků ve výrobě. Jedním z nástrojů, jehož prostřednictvím lzetento problém systémově a dlouhodobě řešit, je MES REVA. To je možné díky pořizování přesných a přehledných informací o průběhu výroby, efektivitě jednotlivých výrobních zařízení a v neposlední řadě také o efektivitě činnosti výrobních operátorů.

Především analýza neproduktivních časů výrobních prostředků ukáže problémové části výrobního procesu z pohledu technologie. Otevírá se tak celá řada možností, jak výrazně zvýšit celkovou efektivitu výrobního procesu. Ať už úpravou technologických postupů v případě častých poruch (resp. prostojů) technologie, nebo úpravou plánování v případě častého blokování jednoho výrobního procesu druhým. Velmi zajímavá může být i analýza – porovnání obdobné operace na dvou a více výrobních prostředcích. V praxi jsme se setkali s případem, kdy taková analýza a následná reorganizace práce vedla u konkrétní výrobní operace ke zrychlení o 25%!

Stejně důležitá je analýza neproduktivních časů výrobních operátorů. Zde především funguje psychologický efekt, neboť operátor ví, že jeho činnost je přesně a objektivně monitorována a zaznamenávána. Z praxe máme ověřeno, že dojde k „odkrytí“ činností, které byly před zavedením systému REVA skryty a které přirozeně měly negativní vliv na produktivitu. 

MES systém REVA však přináší i další vlastnosti, v jejichž důsledku dochází ke zvyšování efektivity výroby jako celku. Operátoři výroby dostávají do rukou nástroj, který jim umožňuje snadno, přehledně a především „online“ odvádět výrobní operace. Jednak odpadá velká část „papírové evidence“, která zabírá čas jak při vyplňování, tak při následném zpracování a jednak díky online informacím o průběhu výroby mohou plánovači velmi efektivně a okamžitě reagovat na změny v průběhu výrobního procesu. 

Systém REVA však přináší také možnost prohlížení výrobní dokumentace přímo na terminálech ve výrobě v digitální podobě. Tím lze eliminovat další množství „papírové“ dokumentace, která doprovází výrobní proces. Jednak odpadá riziko ztráty či zničení papírové dokumentace a s tím související případné prostoje, a jednak je zde jistota aktuální dokumentace a tím odpadá riziko vytvoření neshodného výrobku dle zastaralé dokumentace. 

Pro zvýšení produktivity práce lze využít i dalších efektů, které informace získané z MES systému REVA přináší. Online vyhodnocení aktuálního plnění / neplnění normy lze vhodnou formou zobrazit přímo ve výrobních prostorách a vyvolat tak určitý pocit „soutěživosti“ pracovníků.

Online data z MES systému REVA lze v neposlední řadě využít i v oblasti údržby. Pracovníci údržby tak získávají okamžitou informaci, když dojde k poruše stroje. Mohou tak ihned reagovat na situaci, aniž by musel operátor výroby nejprve kontaktovat svého mistra a ten předával informaci dále na úsek údržby. Tím dochází ke značnému zkrácení doby potřebné pro zásah pracovníků údržby. Online data jsou pochopitelně k dispozici i pro standardní moduly údržby, nedochází tedy k nahrazení již „zaběhnuté“ funkcionality, ale k jejímu vitálnímu rozšíření. 

Systém REVA vyvíjíme a rozvíjíme tak, aby byl schopen přinést přidanou hodnotu a umožňoval zvyšování efektivity ve výrobách nejrůznější povahy. Ústředním prvkem MES systému tak nemusí být pouze výrobní technologie (stroje a další výrobní prostředky), ale například i pracovník jako takový bez vazby na pracoviště či stroj. V případě strojů pak umožňujeme snímání technologických dat od nejprimitivnějších jednoúčelových strojů bez jakéhokoliv řídícího počítače až po nejsložitější výrobní centra. 

Velmi důležitou vlastností MES systému REVA je celková koncepce – systém je plnohodnotně integrován s ERP systémy HELIOS Orange a HELIOS Green. MES systém REVA rozšiřuje možnosti standardních modulů výroby o všechny potřebné nástroje tak, aby byly bezezbytku splněny všechny požadavky na plnohodnotný MES systém. Funkcionality ERP HELIOS jsou doplněny, nikoliv duplikovány. MES REVA si automaticky přebírá všechna potřebná data z ERP HELIOS, a naopak všechny podstatné, vyčištěné a úplné informace vrací zpět. Pro uživatele, kteří standardně pracují s ERP HELIOS, tato koncepce znamená, že nadále pracují v jednom systému, na který jsou zvyklí a MES REVA se pro ně stává „transparentní“ a přirozenou součástí informačního systému

Při plnohodnotném využití MES systému REVA máme u našich zákazníků ověřeno, že se celková produktivita výroby zvýší alespoň o 10%. To zpravidla znamená obrovskou úsporu v investicích do nových technologií, ale také snížení potřeby dalších pracovníků ve výrobě, kteří se především v současné době velmi složitě hledají. 

Jsme přesvědčeni, že můžeme zvýšit efektivitu i Vaší výroby, proto kontaktujte svého obchodního garanta a domluvte se s ním na případné schůzce s námi, kde společně navrhneme řešení vhodné pro Vaši firmu.

Řešení MES REVA Vám společně s Asseco Solutions přináší firma ASV Náchod.
Případovou studii REVA MES v komplexní kovodělné výrobě, nebo agendový list s více detaily si můžete prohlédnout na těchto odkazech: případová studie, agendový list.

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?