Mobilní EET aplikace

Připravujeme novou mobilní aplikaci určenou pro hotovostní platby v terénu. Od ostatních (externích) řešeních se tato aplikace bude lišit především plnou integrací do systému HELIOS. Podrobnosti v článku.

Vážení uživatelé sytému HELIOS Orange.

Od 1.5.2020 se spouští 3 a 4 fáze EET. Po ubytovacích a stravovacích službách, maloobchodech a velkoobchodech tak EET bude platit i na ostatní typy podnikání.

HELIOS Orange EET podporuje od 1 fáze, ale nyní vám nabízíme další formu řešení, kdy je potřeba hotovostní platby řešit nejenom na úrovni back-office (uvnitř firmy) ale i v terénu. Typickým příkladem jsou servisní firmy, resp. firmy poskytující jakékoliv druhy služeb v „terénu“.

V této souvislosti pro vás připravujeme novou mobilní aplikaci určenou právě pro hotovostní platby v terénu. Od ostatních (externích) řešeních se tato aplikace bude lišit především plnou  integrací do systému HELIOS.

Mezi základní parametry aplikace patří:

  • Podpora iOS a Android
  • Bude obsahovat vlastní EET komunikátor, tj. nezávislá na připojení k serveru s HELIOS Orange. Tedy jedná se o řešení schopné pracovat také v režimu offline
  • Bude vyžadován eServer Premium (zápis)
  • Podpora Bluetooth tiskárny
  • Vazba na expediční příkazy a následné vygenerování výdejky a faktury s úhradou pokladním dokladem (přímo z mobilní aplikace)
  • Práce s jednou přednastavenou cenovou úrovní
  • Editace položek (insert, delete, edit) - množství a ceny
  • EET aplikace bude zpoplatněna (cena není doposud stanovena)

Bližší informace k funkcionalitě a obchodním podmínkám budou uvolněny v první polovině měsíce dubna. V případě zájmu kontaktujte prosím svého obchodního garanta.

S přáním pěkného dne

Ing. Lukáš Ontl 

Product managment HELIOS

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?