Následné kontrolní hlášení - tip konzultanta

Pokud obdržíte od finančního úřadu výzvu k opravě podaného kontrolního hlášení (dále KH) nebo sami zjistíte, že je třeba opravu provést, je třeba podat Následné kontrolní hlášení. A to i v případě, že chcete potvrdit správnost naposledy podaného KH.

Následné KH založíte v přehledu Kontrolní hlášení DPH - CZ tak, že se nastavíte na řádné KH daného období (případně poslední Následné, pokud existuje), kliknete pravou myší a z menu vyberete volbu Nové následné kontrolní hlášení DPH

Účetní doklady spadající do odeslaného Kontrolního hlášení musí zůstat v podobě, ve které byly podány. Proto se "oprava" dokladů v Účetním deníku dělá formou storna původního dokladu a vytvoření nového dokladu ve správné podobě, a to volbou Kopie, Storno, Oprava pro SH nebo KH/Oprava dokladu pro kontrolní hlášení:

 • Pro opravu zvoleného dokladu musíte stát na řádku se základem daně.
 • Je třeba mít otevřené období DPH, do kterého se má doklad dostat. To může být buď řádné období DPH, nebo Dodatečné období DPH (viz dále).
 • Zadáte datum případu a období DPH, do kterého se doklad má zahrnout.
 • Pokud označíte Storno, vznikne pouze storno doklad. Pokud Storno neoznačíte, vznikne storno doklad a nový doklad s opravenými údaji.
 • Vyberete údaje, které chcete opravit.

Důvody pro podání buď mohou nebo nemusejí mít dopad i do přiznání k DPH.

V případě dopadů do DPH - např. oprava základu daně, částky daně, chybějící doklad, doklad, který do KH nepatří apod. - je nutno:

 • Založit dodatečné období DPH.
 • Provést opravu dokladů pro KH v Účetním deníku volbou Kopie, Storno, Oprava pro SH nebo KH/Oprava dokladu pro kontrolní hlášení.
 • Aktualizovat KH.
 • Zkontrolovat Dodatečné DPH a Následné KH a obojí odeslat na finanční úřad.

V případě, že změny nemají dopad do DPH, je možné buď otevřít uzavřené řádné období DPH, provést Opravu dokladu pro KH a řádné DPH ihned uzavřít, nebo založit "pomocné" dodatečné období DPH, které nebudete odesílat na finanční úřad.

Potvrzení správnosti naposledy podaného KH provedete takto:

 • Založíte Následné období KH.
 • V poli Druh rychlé odpovědi na výzvu vyberete Potvrzení správnosti naposledy podaného KH.
 • Uzavřete a odešlete následné KH.

Dagmar Mayerová
Konzultantka HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?