Nová verze HELIOS Orange a HELIOS Easy, HELIOS Orange and HELIOS Easy new version

Vážení zákazníci, dovolte nám, abychom Vás informovali o distribuci nových verzí 2.0.2018.0600 a 3.0.2018.0600 informačních systémů HELIOS Orange a HELIOS Easy.

Aktualizaci máte vždy možnost provést přímo v systému HELIOS Orange/HELIOS Easy, v menu Nápověda/HELIOS Store. Pokud nemáte možnost aktualizovat systém touto cestou, kontaktujte, prosím, svého obchodního zástupce, který Vám zašle DVD s novou verzí.

Změny v nové edici si můžete prohlédnout ve změnových listech. Zobrazte si je prosím přímo ze spuštěného systému volbou v menu Nápověda/Změny ve verzích. Pokud zde nejsou k dispozici, budou zaktualizovány v nejbližším možném termínu.

V případě doplňujících dotazů se obraťte přímo na hot-line HELIOS Orange/HELIOS Easy - tel.: +420 244 104 155, případně hotline.orange@assecosol.com nebo hotline.easy@assecosol.com.

 

Dear users, ladies and gentlemen,

let us inform you about the distribution of the new version 2.0.2018.0600 a 3.0.2018.0600 of the HELIOS Orange and HELIOS Easy information systems.

Updates can always be done directly in the HELIOS Orange/HELIOS Easy system using the menu Help/HELIOS Store. If you cannot update the system in this way, please contact your sales representative, who will send you a DVD with the new version.

Changes in the new edition can be viewed in change sheets. Please, display them directly from the running system by selecting the menu Help/Changes in versions. If these are not available here, they will be updated as soon as possible.

For any additional questions, please contact the hot-line HELIOS Orange / HELIOS Easy - tel .: +420 244 104 155 or hotline.orange@assecosol.com or hotline.easy@assecosol.com.


Eliška Hrbková
Marketing Manager SME

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?