Nový celní kodex od 1. 5. v systému HELIOS Orange

Vážení uživatelé systému HELIOS Orange,

dovolte, abychom Vás informovali o skutečnosti, že k datu 1. 5. 2016 přechází v účinnost Nařízení EP a Rady (EU) č.952/2013 ze dne 9. 10. 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (UCC).

Výše uvedené změny v celním kodexu jsou takového rozsahu, že se stávající verzí systému HELIOS nebude možné elektronicky komunikovat s celním úřadem.

Z toho důvodu doporučujeme zvážit naplánování provedení aktualizace systému HELIOS Orange na verzi, která bude uvolněna během pátku 29. 4. 2016 (verze 2.0.2016.403 nebo vyšší).

Tato nová verze bude kromě zásadních legislativních změn obsahovat také podporu elektronické komunikace podle nového celního kodexu.

Podrobnosti k chystaným změnám můžete nalézt na stránkách celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-stredocesky-kraj/Documents/UCC_DA_IA_TDA_verze_8.pdf

Změny, které se přímo týkají uživatelů systému HELIOS, můžete nalézt na našich stránkách webové poradny: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Celn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADpady_CZ_-_nov%C3%BD_celn%C3%AD_kodex_(UCC)_od_1.5.2016

Martin Šafránek
Konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?