Pomocný konsolidační přehled

Za období roku 2016 budou některé organizace podléhat nové povinnosti odesílat roční výkaz Pomocný konsolidační přehled.

Tato povinnost se týká dobrovolných svazků obcí, zdravotních pojišťoven a dalších právnických osob s majetkovou účastí státu, které jsou ovládanou osobou nebo osobou se společným nebo podstatným vlivem státu (národní podniky, státní organizace, státní podniky, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, obecně prospěšné společnosti a další právnické osoby vč. obchodních společností jako např. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným apod.) za splnění jedné z podmínek a) až d) uvedených v následujícím odstavci.

Organizace jsou povinny odevzdávat Pomocný konsolidační přehled při splnění výše uvedených podmínek za splnění jednoho z následujících kritérií:

a) výše netto aktiv vykázaných v účetní závěrce více než 100 mil. Kč,

b) výše cizích zdrojů vykázaných v účetní závěrce více než 100 mil. Kč,

c) celkové náklady, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 mil. Kč,

d) celkové výnosy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobené dvanácti, více než 100 mil. Kč.

Za organizace, které mají povinnost odevzdávat Pomocný konsolidační přehled, může tento výkaz odevzdávat jejich spravující jednotka.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Poradně (CZ), článku Pomocný konsolidační přehled – metodické pokyny.

Miloš Šimíček
Analytik HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?