Sdružování ve výrobě

Využijete nejen ve výrobě plastů, při kovoobrábění, lisování, pálení, střihání textilu …

Všem odvětvím se seskupenou výrobou dílců nebo dlouhými přípravnými časy u podobných výrobků je určena významná novinka, kterou jsme pro Vás připravili.

 • Lisujete různé výrobky ze stejného materiálu v 1 společné formě?
 • Máte v postupech vyráběných dílců za sebou více operací určených pro stejné pracoviště a chcete je plánovat na stejný stroj bezprostředně po sobě?
 • Potřebujete zajistit, aby se dva různé dílce v průběhu výroby scházely na některé z operací na jednom stroji?
 • Chcete z ekonomických důvodů (úspory za seřízení stroje apod.) operativně seskupovat operace na technologicky podobných dílcích zadaných do výroby?
 • Sdružujete operace z jiných důvodů?

V tom případě se seznamte s novou funkcionalitou sdružování dílců a operací implementovanou koncem roku 2014 v modulech.

 • Technická příprava výroby
 • Řízení výroby
 • Kapacitní plánování

Jde o řešení, které vzniklo v těsné spolupráci s našimi zákazníky v oblasti plastikářské výroby (výroba pravých a levých dílů), ale má uplatnění i v jiných typech výrob.

Dosud byla tato problematika řešena dílčím způsobem prostřednictvím vedlejších produktů.

Důvody k používání sdružených dílců a operací

 • Technologická nutnost současné výroby různých dílců – např. 2 či více různých dílců, které se lisují z 1 materiálu v 1 společné formě, kopírovací frézky apod.
 • Technologická nutnost sledu více operací na 1 dílci na 1 pracovišti – např. 2 samostatné operace na daném dílci je nutné plánovat bezprostředně po sobě, protože první operace je přípravnou operací pro druhou operaci
 • Technologicky nutný souběh dílců, vyráběných pro společný finální výrobek, na 1 operaci, či na více operacích (sesazování/lícování/svrtávání přírub/dělených těles)
 • Úspora přípravných časů. Ekonomická výhodnost řazení technologicky podobných dílců do 1 sledu na pracovišti – operativní sdružování operací na dílcích z již vystavených výrobních příkazů

Praktické důsledky sdružování

 • Sdružené dílce
 1. Optimalizace všech dílců z daného sdružení při tvorbě výrobních příkazů z výrobních plánů obsahujících tyto dílce - dojde k případnému dogenerování výrobních příkazů na sdružené dílce, které v procesu výroby nutně vzniknou
 2. Výrobní příkazy, které jsou určeny ke společné výrobě, jsou při tvorbě výrobních příkazů sdruženy a je možné je zobrazit v přehledu Sdružené výrobní příkazy a modifikovat
 • Sdružené operace

Kapacitní zaplánování s respektováním operací sdružovaných

 1. automaticky v případě dílců sdružených do 1 sdruženého výrobního příkazu
 2. automaticky v rámci 1 dílce
 3. operativně ručně ve výrobě v přehledu Sdružené výrobní operace
 • Sdružené operace se plánují
 1. sériově - vždy pro operace sdružené na stejném dílci na 1 pracovišti)
 2. paralelně/sériově - v závislosti na nastavení příznaku Způsob zaplánování

Na obrázku je ukázka paralelního zaplánování 2 sdružených operací:

 

 

Podrobný popis funkcionality sdružování ve výrobě naleznete v nápovědě k novým přehledům

Technická příprava výroby – Vyráběné dílce:

Sdružené vyráběné dílce – zde

Číselník kódů sdružených operací – zde

Řízení výroby – Výrobní příkazy:

Sdružené výrobní příkazy – zde

Sdružené výrobní operace - zde 

Na závěr uvádíme příklad možných úspor plynoucích z řazení podobných operací ve výrobě:

 

Martin Lukeš
analytik HELIOS Orange

 

 

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?