Tip konzultanta - Automat

Přemýšlíte, jak pracovat s HELIOS Orange efektivněji? Vadí Vám, že musíte opakovaně provádět stejný sled úkonů? Použijte automat!

Automat umožňuje řetězení činností do dávky, kterou pak spouštíte jedním kliknutím. Jednotný postup také snižuje chybovost.

Automat lze spustit i "automaticky" bez zásahu uživatele, jeho spouštění je možné nastavit jako job ve Windows. V nastavený čas nebo v daných intervalech se automaticky spustí HELIOS Orange, spustí se akce sdružené do automatu a program se ukončí.

Přehled Automat je součástí modulu Nástroje přizpůsobení. Aby bylo možno vytvářet a nové a upravovat stávající automaty, je třeba mít zakoupený modul Nástroje přizpůsobení. Pokud nemáte modul zakoupen, lze automaty importovat a spouštět.

Příkladem automatu může být vystavení faktury a její platba v hotovosti. Automat by obsahoval akce:

  • Realizace faktury
  • Vytištění faktury
  • Zaúčtování faktury
  • Vygenerování příjmového pokladního dokladu
  • Vytištění pokladního dokladu
  • Zaúčtování pokladního dokladu

Dagmar Mayerová
konzultantka HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?