Účetní konsolidace

Na konci roku 2015 byla uvolněná nová funkcionalita – Účetní konsolidace, umožňující sestavení konsolidované účetní závěrky podle národní legislativy nebo i podle jiných standardů.

Základním principem procesu konsolidace je import účetních dat, tj. účetních deníků a základních číselníků do jedné konsolidační databáze a další úpravy těchto dat.

Jelikož se může jednat, zejména v případě většího počtu dceřiných společností, o velmi velký objem dat, je databáze modulu Konsolidace fyzicky umístěna do jiné databáze.

V modulu Konsolidace je možnost naimportovaná účetní data dále zpracovat o různé konsolidační operace od vyloučení vzájemných vnitroskupinových (intercompany) vztahů krátkodobých i dlouhodobých, zahrnutí základního vyloučení finanční investice, zahrnutí konsolidačního rozdílu, odpis konsolidačního rozdílu a další konsolidační úpravy. Konsolidační operace se provádějí (obdobně jako v modulu Účetní standardy) formou formálních účetních záznamů, což považujeme za nejobecnější metodu. Zároveň jsou formálními účetními záznamy dokumentovány všechny konsolidační úpravy.

Účetní data jednotlivých účetních jednotek v konsolidačním celku musí být dostupná ve formě databáze HELIOS Orange nebo vstupních dat transformovaných do formátu standardního textového souboru HELIOS Orange pro účetní deník.

Více informací o Konsolidaci se dozvíte zde.

Milan Procházka
Vedoucí týmu realizace HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?