Ukončení distribuce SQL Runtime CORE k 31. 3. 2018

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o ukončení prodeje SQL Runtime Core. SQL Runtime Core licenci je možné objednat nejpozději v březnu 2018. Po tomto termínu budeme nabízet Runtime licence pouze pro Server a CAL nebo Core licenci nabízenou běžně distributory licení Microsoft (ne Runtime).
Současně také od dubna 2018 nebude možné již ani prodloužení Embedded Maintenance pro Runtime Core licence. Jedná se o změnu, kterou ohlásil Microsoft v roce 2014.
Únor a březen 2018 jsou poslední příležitostí pro cenově výhodný nákup SQL licence nejen pro HELIOS Orange, ale v případě Core licence i pro jiné databáze a aplikace.
 

Pravidla a ceny použití SQL Runtime licencí:

 • SQL Runtime licenci je možné použít výhradně pro provoz databáze HELIOS a přístup k databázi výhradně z informačního systému HELIOS (na serveru s toto licencí není možné provozovat jiné databáze, ani do databáze HELIOS přistupovat z jiných aplikací).
 • U Runtime licence je od  roku 2016 i právo na downgrade = je  možné dodat nejnovější verzi produktu společnosti Microsoft, s tím, že zákazník bude používat (instalovat) předchozí verze produktu. Podmínkou je, že se musí jednat o produkt, který je stále podporován v rámci životního cyklu produktu https://support2.microsoft.com/gp/lifeselect. I když bude s vaší aplikací dodána starší verze MS produktu, dodržena musí být licenční ujednání verze reportované.
 • Licence pro SQL Runtime server je pro definované uživatele (ne pro konkurenční, které používá informační systém HELIOS) = každý uživatel s možností  přístupu  k SQL serveru musí mít licenci SQL CAL, případně ve verzi 2012 na procesorová jádra (v tom případě není počet uživatelů omezen).
 • Od verze SQL 2014 Runtime již není firmou Microsoft nabízena licence pro procesorová jádra, je však možné koupit licenci SQL 2012 Runtime Core s Embedded Maintenance, která umožní nejen používat verzi SQL 2017 Core, ale i používat SQL server s touto licencí pro provoz jiných databází a aplikací – proto je v tabulce níže u Core licence verze 2012 a na dalším řádku Embedded Maintenance. Tato možnost platí pouze do konce února 2018.
 • U verze SQL Runtime není ani při nákupu Embedded Maintenance právo „licence mobility“ = není možné přesunovat SQL server s touto licencí automaticky  a dříve než 90 dní od předchozího přiřazení licence serveru (na rozdíl od licencí běžně nabízených distributory, kde při nákupu Software Assurance zákazník právo „licence mobility“ získává).
Licence Cena zákazník Poznámka
SQLSvrStdRuntime 2017 ALNG Emb MVL 1Clt 6 474 Kč Licence pro server +1 uživatele
SQLCALRuntime 2017 ALNG Emb MVL 3 237 Kč Licence pro server +1 uživatele
SQLSvrStdRuntimeCore 2012 ALNG Emb MVL 2Lic CoreLic 46 080 Kč

Procesor s 1-4 procesorovými jádry = 2 ks licence,

6 jader = 3 ks licence atd.

SQLSvrStdRuntimeCore 2012 ALNG EmbMntnnce MVL 2Lic CoreLic  9 216 Kč

Procesor s 1-4 procesorovými jádry = 2 ks licence,

6 jader = 3 ks licence atd.

Distribuční poplatek 700 Kč  


Při rozhodování, který licenční model použít, Vám pomohou 3 níže uvedené body:

 • Kolik definovaných uživatelů máte a na jakém procesoru SQL server provozujete – cenově výhodnější varianta je správná.
 • Zda na SQL serveru potřebujete provozovat i jiné databáze a přístup do databáze i z jiných aplikací než HELIOS – pokud budete provozovat pouze HELIOS, je možné použít obě varianty Server + CAL i na procesorová jádra. Pokud budete na SQL serveru provozovat i jiné databáze a aplikace, potom jedině licence pro procesorová jádra.
 • Potřebujete „licence mobility“? = možnost přesunu SQL serveru s licencí na jiný HW dříve než 90 dní od předchozího přiřazení licence – pokud ano, bohužel při použití Runtime licence je nutné licencovat každý HW, na který SQL Server může být libovolně přesunut (dříve než za 90 dní).

 

Vyřeště to pomocí služby ERPORT:

Rádi bychom Vás informovali o další možnosti. Navíc k výše uvedenému nabízíme možnost využít (SaaS) službu ERPORT – Cloudové řešení celého ERP (možnost je využívat službu i částečně, v případě že máte ještě HW v dobré kondici – postupný přechod), kde už nikdy nebudete muset řešit licenční politiku, jelikož za pevnou měsíční platbu se Vám o celou infrastrukturu i platformu postaráme my. 

Jednoznačné výhody ERPORTu jsou:

 • extrémní bezpečnost,
 • úspora nákladů,
 • dostupnost (99,999% SLA),
 • škálovatelnost výkonu a licencí,
 • nejmodernější HW a SW,
 • rychlost implementace.

 

Asseco Solutions, a.s.
Váš dodavatel inovativních řešení
ERP - CLOUD - PRŮMYSL 4.0
 

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?