Ukončení podpory Microsoft SQL Server 2012

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o končící podpoře některých softwarových produktů společnosti Microsoft a upozornit na vliv této skutečnosti na naše softwarové produkty APV HELIOS Orange a APV HELIOS Easy (dále již jen „APV HELIOS“). Zdvořile Vás žádáme o podrobné přečtení tohoto článku, neboť obsahuje důležité informace.

Vzhledem k tomu, že po termínu ukončení hlavní podpory ze strany Microsoftu již u daného produktu není garantován rozvoj a kompatibilita s produkty třetích stran, je naše společnost nucena definovat podmínky garance provozu APV HELIOS na produktech Microsoft s ukončenou podporou.

Garance provozu APV HELIOS definuje období s garancí kompatibility APV HELIOS s produkty Microsoft, tzv. „podporované prostředí“. Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud budete APV HELIOS provozovat v nepodporovaném prostředí (tj. po datu v tabulce níže), přestává být naše společnost odpovědná za případné vady. To znamená, že za provoz APV HELIOS na nepodporovaném prostředí nenese naše společnost odpovědnost.

MS SQL

Ukončení hlavní podpory Microsoft

Garance provozu APV HELIOS

Prodloužená garance provozu  APV HELIOS *

Microsoft SQL Server 2012

11. 7. 2017

11. 7. 2017

30. 6. 2018

 

Všem našim zákazníkům proto doporučujeme, aby vždy nejpozději k datu „Garance provozu APV HELIOS“ přešli na produkty společnosti Microsoft s aktivní hlavní podporou, popř. využili dalších možností řešení, např. Prodlouženou garanci provozu APV HELIOS. Službu Prodloužená garance provozu si můžete objednat u svého obchodního garanta či partnera prostřednictvím tohoto dokumentu, jenž je součástí tohoto sdělení.

Pro bližší specifikaci k uvedeným informacím, případně potřeby součinnosti s migrací na aktuální software společnosti Microsoft se prosím obracejte na Vašeho obchodního garanta či autorizovaného partnera.

S úctou

Lukáš Ontl
Produktový manager


* Prodloužená garance provozu APV HELIOS je placená služba určená zákazníkům, používajícím informační systém APV HELIOS, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí upgradovat softwarové produkty společnosti Microsoft s ukončenou hlavní podporou, ve kterých je APV HELIOS provozován. Tato služba umožní provozovat APV HELIOS v nepodporovaném prostředí za současné plné garance řešení vad ze strany výrobce APV HELIOS.

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?