Vypočítáte denní efektivitu vašich strojů za pár sekund? My v HELIOSu ano!

Efektivita využívání výrobních zařízení je jeden z nejdůležitějších ukazatelů pro všechny výrobní podniky. Nemalé pořizovací náklady, či případně leasing, na jednotlivé stroje se totiž promítají do cenových kalkulací, zejména pak u zakázkové výroby, a zásadním způsobem ovlivňují jak koncovou cenu pro zákazníka, tak profitabilitu firmy. Nyní vše můžete sledovat přímo v HELIOSu!

Výrobní náklady pod vaší kontrolou

Snad každá výrobní firma by chtěla vědět, jak efektivně funguje její výrobní zařízení, kolik procent času stroj během pracovní doby využívá, zda-li pracovníci dodržují stanovené normy, nebo zda nevyrábí příliš velké množství zmetků. Všechny tyto důležité ukazatele lze nyní sledovat v reálném čase na jednom místě, přímo v našem systému HELIOS. 

Stačí „jen“ správně evidovat operace  

Tak jako u všeho ve výrobní části ERP systémů, tak i pro výpočet ukazatele celkové efektivity zařízení (Overall equipment effectiveness – OEE) jsou nutná přesná data o evidenci jednotlivých výrobních kroků přímo v modulu Výroba. Ty je v HELIOSu ve výrobě velmi snadné získat, protože náš systém podporuje evidenci výrobních procesů prostřednictvím čárových kódů i RFID a profesionálních průmyslových terminálů.

Jak na OEE

Výpočet OEE je dán vynásobením tří ukazatelů: využitelností, výkonností a kvalitou výroby. To nejen, že umožňuje sledovat celkovou efektivitu výroby, ale také to, který z výše uvedených ukazatelů má na celkovou efektivitu největší vliv. Sledování efektivity přitom neprobíhá jen na úrovni stroje, ale i na úrovní jednotlivých výrobních operací. Díky tomu se na problematiku efektivity strojů můžeme dívat nejen ze stránky ukazatelů, ale i jednotlivých produktů nebo dokonce výkonu zaměstnanců. To následně umožňuje vedení společnosti například lépe rozhodovat o složení portfolia produktů i o dalším směřování výrobního programu.

Důležité informace z výroby v jednom přehledu   

Další výhodou sledování ukazatele OEE přímo v HELIOSu je fakt, že všechny potřebné informace lze sledovat na denní bázi, a to na jediné obrazovce, respektive v jednom sdruženém pohledu. Díky tomu je zajištěna maximální přehlednost a u nových strojů či výrobků lze také ihned získat potřebné informace např. pro přípravu dalších cenových nabídek.

Pro získání ukazatelů za jednotlivá období lze také data zobrazit přímo v kontingenční tabulce vytvořené HELIOSu, anebo je vyexportovat do Excelu. V nejbližší době také chystáme zobrazení grafů a tabulek vykazování ukazatele OEE v našem vestavěném nástroji pro business inteligence. Těšit se také můžete na vylepšení o procentuální zobrazení celkové efektivity každého stroje. 

Počítáte celkovou efektivitu strojů? Kolik času vám to zabere?

Ozvěte se nám, připravíme řešení na míru vašeho podnikání.

Tým HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?