Získejte dotaci na výrobní/nevýrobní technologii.

Program Technologie (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost)

Tento program je určen pro malé a střední podniky. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.  Cílem VII. Výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

Na co lze dotaci využít?

Pořízení nevýrobní technologie:
Systém pro řízení skladů Gatema WMS (Warehouse management system) 
představuje komplexní on‑line řešení pro automatizaci evidence skladových procesů v nejrůznějších oborech podnikání. Rozsah použití je od malých skladů či provozů s jedním mobilním terminálem až po velká logistická centra s mnoha desítkami současně pracujících zařízení.
Gatema WMS pokrývá veškeré logistické procesy včetně vazby na procesy výrobní. Kromě příjmů a výdejů lze evidovat převody, skladové pozice, šarže, exspirace a mnoho dalších ukazatelů. Systém umožňuje navigaci skladem pomocí skladových pozic.

Systém Gatema MES (Manufacturing Execution Systems) 
představuje řešení pro sběr dat přímo z výrobních prostorů. Zahrnuje evidenci výrobních operací včetně měření časů, automatické generování dokladu oběhu zboží, přiřazování fronty práce na jednotlivá pracoviště a stroje, zobrazování výrobní dokumentace a mnoho dalších užitečných funkcionalit. Data mohou být pořizována na jednoduchých ethernetových terminálech ETH nebo sofistikovaných dotykových zařízení (tablety, průmyslová PC, mobilní terminály…). Zároveň v kombinací se systémem Gatema WMS zajišťuje kompletní data pro zpětnou dosledovatelnost šarží (tracebilitu).


                                                          
 

V rámci výzvy si můžete pořídit i výrobní technologie.

Jak velkou podporu lze získat?

Každý žadatel může v rámci projektu získat dotaci ve výši 1-20 mil. Kč. 

Míra podpory:

  • Malý podnik – až 45 % ze způsobilých výdajů
  • Střední podnik – až 35 % ze způsobilých výdajů

Příjem žádostí byl spuštěn 12. 2. 2018.

Ukončení příjmu žádostí bude 14. 5. 2018.

V případě žádosti o zpracování cenové nabídky, kontaktuje svého obchodního garanta.

Pro více informací ohledně možností dotace nás kontaktujte:

Juránková TEREZA
Péče o zákazníky
M +420 601 323 492
T  +420 516 426 737
tereza.jurankova@gatema.cz
Gatema a.s.
Průmyslová 2503/2 

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?