Změna struktury aplikace HELIOS Orange a HELIOS Easy

V budoucí verzi HELIOS Orange a HELIOS Easy (plán uvolnění 22. 3. 2016) budou provedeny zásadní změny struktury a chování samotné aplikace.

Cílem změn je v maximální míře předcházet potížím s odpojováním aplikace od zdrojových souborů, které se projevují jak v místní síti, tak v terminálovém režimu, a jsou obvykle provázeny hláškou operačního systému:

External exception C0000006

Technické podrobnosti řešení najdete v Poradně na webu příručky.

Nevýhodou použitého řešení je pomalejší první načtení a spuštění aplikace v paměti. Načtení aplikace v pomalé síti může být citelné. Z toho důvodů se dále mění také struktura aplikace.

HELIOS bude nově spouštěn takto:

 • nejprve se spustí tzv. zavaděč (launcher), který se otevře okamžitě a informuje uživatele o dalším průběhu načítání zbytku aplikace do paměti
  • zavaděč bude fyzický soubor Helios.exe
  • zavaděč, stejně jako hlavní program, akceptuje a umí předat veškeré použitelné řádkové parametry
 • zavaděč spustí hlavní program a načte všechny potřebné soubory aplikace do paměti, následně se otevře celá aplikace
  • hlavní program bude nyní fyzický soubor HeliosMain.exe
  • hlavní program je funkční a spustitelný i bez zavaděče, jenom nezobrazuje žádné průběhové okno
  • rovněž akceptuje veškeré používané řádkové parametry

Důvodem rozdělení aplikace na launcher a hlavní program je snaha průběžně informovat uživatele o stavu spuštění programu. Při delším startu programu se dříve zdánlivě nic nedělo, uživatel mohl nabýt dojmu, že se program vůbec nespouští.

Z pohledu zástupců a různých řešení postavených na spouštění souboru Helios.exe s řádkovými parametry se nic nemění. Řešení mohou zůstat tak, jak jsou, a budou i nadále fungovat. Přesměrování Helios.exe > HeliosMain.exe a předání parametrů systém řeší automaticky. Jinými slovy, pro uživatele není třeba nic upravovat/měnit.

Oba procesy, launcher Helios.exe i hlavní program HeliosMain.exe, zůstávají po celou dobu běhu aplikace spuštěné. Zavření aplikace ukončí oba procesy současně.

Jan Havránek
konzultant HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?