Změna výpočtu základu daně u cizinců.

Zahraniční pojistné – cizinci z EU, EHP a Švýcarské konfederace

Dle sněmovního tisku číslo 80 (detaily k tisku zde) dochází mimo jiné ke změně týkající se výpočtu základu daně u cizinců, kteří nemají povinnost platit pojistné v České republice.
Doposud platilo, že u těchto zaměstnanců jste ve Mzdových údajích zatrhli atribut Zahraniční pojistné a program navýšil základ daně o fiktivních 34 %.

Nově bude nutno rozlišovat dvě skupiny cizinců:

  • 1. Cizinci ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace
    U těchto zaměstnanců bude nutné počítat základ daně tak, že bude navýšen nikoliv o fiktivních 34 %, ale o částku skutečně zaplaceného pojistného v zahraničí.
  • 2. Cizinci mimo uvedené oblasti v bodě 1
    U těchto zaměstnanců se základ daně bude počítat stejně jako doposud, tzn. po zatržení atributu Zahraniční pojistné se základ daně navýší o fiktivních 34 %.

Úprava programu tak, aby bylo možné provádět elegantně výpočet cizinců popsaných v bodě 1, bude součástí lednové verze (cca polovina ledna 2019).

Poznámka:
Dne 14. 12. 2018 byl sněmovní tisk podepsán prezidentem. Zveřejnění ve Sbírce zákonů lze očekávat v blízké době po tomto datu.
Zákon nabývá účinnosti od 1. 1. 2019.

Monika Malíšková
Analytik HELIOS Orange

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?