Obchod a marketing

Identifikujte své potenciální zákazníky, využijte možnost efektivního řízení obchodních zástupců, použijte řešení pro snadné vyhodnocování obchodních aktivit.

CRM:

Řízení marketingu:

 • identifikuje potenciál trhu
 • řeší tvorbu marketingového plánu (od strategie až po jednotlivé úkoly)
 • umožňuje plánování, řízení a vyhodnocování marketingových kampaní
 • nabízí sledování marketingových aktivit u zákazníků
 • podporuje sledování prodejnosti produktů dle jednotlivých dimenzí (střediska, regiony, zakázky, zaměstnanci)
 

Obchodní proces:

 • řeší sledování obchodních příležitostí
 • umožňuje evidenci aktivit
 • nabízí plánování obchodních zakázek
 • řeší vyhodnocování obchodních příležitostí
 • monitoruje aktivity obchodníků
 • sleduje rozpracovanost v měsících
 • vyhodnocuje úspěšnost příležitostí
 

Servis a služby:

 • řeší realizaci obchodních případů (může být realizována i samostatně s využitím dalších modulů, např.: Řízení projektů, Výroba)
 • umožňuje evidenci požadavků (dispečink) a členění servisních zásahů
 • eviduje reklamace, servisní zásahy a pravidelné návštěvy
 • pomáhá přidělovat úkoly pro servisní techniky
 • podporuje plánování pravidelných revizí, kontrol
 • umožňuje sledování nákladů na servisní zásahy
 • vyhodnocuje prodeje náhradních dílů a služeb
 

Související oblasti a návazná řešení:

 • Automatizace procesů (Workflow)
 • Řízení toku dokumentů a jejich evidence
 • Prezentace a zadávání informací na webu (B2B řešení,  eShop, mobilní portál)
 • Mobilní řešení pro obchodníky, skladníky, servisní techniky
 • Vyhodnocování (HELIOS Inteligence, Manažerské rozhraní)
 

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?