Řízení společnosti

Existuje ve vaší společnosti velké množství potenciálně zajímavých či důležitých dat?

Aplikujte speciální nástroje pro rychlé zpracování a efektivní využívání velkého množství informací

Business Intelligence

Potřebujete mít k dispozici komplexní údaje o své společnosti? Nabízíme vám systém, který analyzuje úplnost dat, podporuje tvorbu a kontrolu plánů a sleduje skutečný stav řízení. Naše řešení podpoří rozhodovací procesy ve vaší firmě a tím i její větší konkurenceschopnost.

Controlling

Aplikace reflektuje a zpracovává již uskutečněná řešení a poskytuje adekvátní reakci na aktuální odchylky mezi plánem a skutečností. S přehledem definuje klíčové oblasti provozu.

Manažerské vyhodnocování

Systém vám nabídne komplexní pohled na data v ERP systému podle vašich potřeb a zvyklostí.

Workflow

Zmapujte úkony ve vaší firmě prostřednictvím informačního systému a zajistěte tak jejich dodržování. Správně nastavené Workflow povede ke zjednodušení a urychlení jednotlivých činností ve vaší společnosti.

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?