Výroba

Rádi byste zefektivnili a zmodernizovali řízení výroby a dosáhli tak vyšších zisků?

Technická příprava výroby, řízení výroby, kapacitní plánování jsou těmi správnými nástroji pro moderní výrobní firmu.

Nástroj, který standardizuje výrobní procesy ve vaší firmě. Systém sledující a řídící kooperace. Aplikace plánující výrobu a nákup materiálu. Zpracovává detailní kalkulace výrobku a porovnává plnění norem. Díky našemu řešení budete mít informace o rozpracované výrobě v reálném čase.

Technická příprava výroby

Systém vám umožní snadné pořizování kusovníků a postupů a zprostředkuje importy dat z CAD aplikací. Řešení vám umožní dohledání historie změn a poskytne podporu funkcí pro hromadné změny. Součástí je i podpora norem ISO či kopírování dokumentace podobných výrobků.

Tvorba kalkulací

Definice kalkulačních vzorců, definování nákladů na jednotlivá střediska nebo pracoviště, bilancování nákladů v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce.

Optimalizace zásob

Využijte systém k optimalizaci nákupů. Naše aplikace automaticky generuje požadavky na nákup, včetně blokování materiálů pro výrobu. Díky nabízenému řešení budete moci porovnávat své materiálové potřeby se stavem skladu a přitom ještě zohledňovat předpokládané pohyby materiálu.

Plánování a optimalizace kapacitních zdrojů

Řešení vám poskytne možnost budoucího i zpětného plánování vytíženosti jednotlivých zdrojů. Systém nabízí kombinaci režimu omezených a neomezených kapacit zdroje, včetně grafických výstupů z kapacitního plánu Kooperace. S aplikací budete moci využít definici plánovacích kalendářů a požadavků na kooperace.

QMS

Řízení jakosti je v systému HELIOS Orange reprezentováno agendou QMS. Tato agenda se zaměřuje na Správu měřidel, Údržbu strojů a zařízení, Řízení auditů, neshody jako i další klíčové procesy, vedoucí k zlepšení výkonu společnosti. Hlavní přidanou hodnotou je komplexnost a plná integrace v systému, která zajistí efektivní a jednoduchou práci.

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?