ČASTÉ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ CHYBY A OMYLY

Produkt: HELIOS Green, HELIOS Orange, HELIOS Red

Seminář je zaměřen na časté chyby a omyly, kterých se v praxi dopouštíme. Výklad bude doplněn řadou ilustrativních příkladů z praxe. Posluchači obdrží rozsáhlý, přehledný, podkladový materiál zpracovaný lektorem. Seminář je určen hlavním účetním a dalším pracovníkům účtáren podnikatelských subjektů. Přednáší: Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) .

9.10.2018 9.00-14.00 2 900 Kč vč. DPH

K tomuto školení se přihlaste nejpozději do 7.10.2018 včetně.
Pozdější přihlášení pouze po dohodě na +420 244 104 111

Obsah školení

 • Manka a škody, vymezení, účtování, vazba na základ daně z příjmů a DPH po změnách od 1. 7. 2017.
 •  Dlouhodobá plnění u DPH – změny platné od roku 2017 ve vztahu k účetnictví.
 • Vybrané otázky ve vztahu k cizí měně – fakturace v tuzemsku v cizí měně, vztah k cestovním náhradám, přepočtové kurzy u DPH a jejich vazba na účetnictví.
 • Účtování a daňové posuzování poskytovaných darů.
 • Drobné reklamní a propagační předměty z pohledu účetnictví a daní.
 • Pohledávky a závazky – čemu je třeba věnovat pozornost při tvorbě opravných položek a odpisu pohledávek – vybrané právní, daňové a účetní podmínky.
 • Zálohy, kauce, depozity – rozdílnost postupu v účetnictví a daních.
 • Vybrané otázky ve vztahu k účtování rezerv a jejich daňové posouzení.
 • Jiný výsledek hospodaření minulých let – postupy v účetnictví a dopad na účetní závěrku.
 • Dohadné účty – účtování a daňové posuzování rozdílů mezi částkou odhadovanou a skutečnou.
 • Slevy, skonta a bonusy – účetní a daňové postupy.
 • Zdravotní a sociální pojištění v účetnictví a daňové vyhodnocení.
 • Sankce z obchodních vztahu z pohledu účtování a daňového posouzení v podmínkách roku 2018.
misto-konani.png

Místo konání

Vysoká škola chemicko-technologická
Chemická 952, Praha 4
odkaz na mapu

doprava.png

Doprava

5 min ze stanice metra Chodov, Opatov – bus č.177 a 193, zastávka VOLHA

parkoviste.png

Parkování

ZDARMA - dostatek parkovacích míst, možné je též využít hlídaného parkoviště