ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ZA ROK 2018

Produkt: HELIOS Green, HELIOS Orange, HELIOS Red

Na semináři se seznámíte s pravidly a praktickými postupy pro sestavení účetní závěrky v podvojném účetnictví podnikatelských subjektů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce) za rok 2018. Posluchači obdrží rozsáhlý, přehledný, podkladový materiál zpracovaný lektorem. Seminář je určen hlavním účetním a dalším pracovníkům účtáren podnikatelských subjektů. Přednáší : Tomáš Líbal (účetní a ekonomický poradce) .  

5.2.2019 9.00-14.00 2 900 Kč vč. DPH

K tomuto školení se přihlaste nejpozději do 3.2.2019 včetně.
Pozdější přihlášení pouze po dohodě na +420 244 104 111

Obsah školení

  • Změny v účetní závěrce platné pro rok 2018.
  •  Právní úprava inventarizace – inventura fyzická a dokladová, vypořádání inventarizačních rozdílů ve vztahu ke změnám u DPH platným od 1. 7. 2017, inventurní soupisy a inventarizační zápisy.
  • Stručná rekapitulace postupu při uzavírání účetních knih s důrazem na časté chyby.
  • Sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
  • Příloha v účetní závěrce – čtyři varianty přílohy ve vztahu na kategorii účetní jednotky a povinnosti ověřování účetní závěrky auditorem – odlišnosti v podrobnosti uvádění povinných údajů.
  • Vazba prvků účetní závěrky v plném a zkráceném rozsahu na jednotlivé kategorie účetních jednotek (mikro, malá, střední a velká).
  • Pravidla pro ověření účetní závěrky auditorem.
  • Zveřejňování účetních závěrek – jaké prvky účetní závěrky povinně zveřejňují jednotlivé kategorie účetních jednotek a termíny zveřejnění.
  • Komentář případných změn v účetní závěrce platné pro rok 2019 s ohledem na aktuální vývoj právních předpisů.
misto-konani.png

Místo konání

Vysoká škola chemicko-technologická
Chemická 952, Praha 4
odkaz na mapu

doprava.png

Doprava

5 min ze stanice metra Chodov, Opatov – bus č.177 a 193, zastávka VOLHA

parkoviste.png

Parkování

ZDARMA - dostatek parkovacích míst, možné je též využít hlídaného parkoviště