Aktuality a změny v účetnictví a daních 2018/2019

Produkt: HELIOS Green, HELIOS Orange, HELIOS Red

Seminář je určen především podnikatelům, účetním, ekonomům, účetním a daňovým poradcům. Přednáší Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal .

14.3.2019 9.00-14.00 3 000 Kč vč. DPH

K tomuto školení se přihlaste nejpozději do 12.3.2019 včetně.
Pozdější přihlášení pouze po dohodě na +420 244 104 111

Obsah školení

  •  Změny u účetních závěrkách 2018 - stálá aktiva - vykazování vlastního kapitálu - časové rozlišení aktiv a pasiv – přehled o peněžních tocích v podmínkách roku 2018
  • DPH – postup u společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) v souvislosti se změnami 2019 – sazby daně v souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb - - změny u daňových dokladů – dlouhodobá plnění - nová pravidla pro výpočet daně - změny v pravidlech pro zaokrouhlování - změny u daně související s EU (poskytování poukazů a elektronicky poskytované služby) - pravidla pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši - stanovení základu daně při platbě virtuální měnou (např. bitcoin) - rozšíření možnosti uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce - úprava institutu opravy výše daně v případě pohledávky za dlužníkem v insolvenci - oprava základu daně při nezaplacení ceny za zdanitelné plnění - změny související s přenesenou daňovou povinností - pokuty související s kontrolním hlášením
  • Daň z příjmů – paušální výdaje u fyzických osob, transpozice směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) do zákona (omezení výpůjčních výdajů, danění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností)
  • EET v podmínkách roku 2019 – povinnosti evidovat tržby u subjektů zařazených do původní 3. a 4. fáze EET – zvláštní režim u EET (tzv. papírová evidence) u vybraných subjektů – tržby vyloučené z evidence – změny u účtenky
  • Zvýšení repo sazby ČNB v účetních a daňových souvislostech
  • Změny vybraných dalších předpisů – zdravotní a sociální pojištění, cestovní náhrady, daňový řád, místní poplatky apod.
misto-konani.png

Místo konání

Vysoká škola chemicko-technologická
Chemická 952, Praha 4
odkaz na mapu

doprava.png

Doprava

5 min ze stanice metra Chodov, Opatov – bus č.177 a 193, zastávka VOLHA

parkoviste.png

Parkování

ZDARMA - dostatek parkovacích míst, možné je též využít hlídaného parkoviště