AKTUALITY A ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH 2019/2020

Produkt: HELIOS Green, HELIOS Orange, HELIOS Red

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2019. 2020 popř. připravovanými pro rok 2021. Odborníci na účetnictví a daně s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů.Přednáší: Ing. Petr Kout, CSc. - daňový poradce, Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce.

7.4.2020 9.00-15.00 3 200 Kč vč. DPH

K tomuto školení se přihlaste nejpozději do 5.4.2020 včetně.
Pozdější přihlášení pouze po dohodě na +420 244 104 111

Obsah školení

  • EET – předmět evidence tržeb, formální náležitosti pro evidovanou tržbu, tržby vyloučené z evidence, zvláštní režim evidence tržeb, odpovědnost za evidenci tržeb, rozsah zasílaných údajů, údaje na účtence
  •  DPH – rozšíření uplatňování druhé snížené sazby, podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu, pravidla pro dodání zboží v řetězci, režim skladu (call-off stock), změny u zvláštního režimu pro cestovní službu, osvobození od daně při vývozu zboží, změny u finančního leasingu
  •  Daň z příjmů – změny související s transpozicí směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) do zákona (omezení výpůjčních výdajů, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností), omezení osvobození příjmů z hazardních her, rozšíření institutu osvobození od daně z příjmů u příjmů plynoucích poplatníkům daně z příjmů právnických osob
  •  Daň z nemovitých věcí – změny u daně z pozemků, na nichž se nachází vybrané významné krajinné prvky, změny místních koeficientů
  •  Místní poplatky – nový poplatek z pobytu (z ubytování)
  •  Daňový řád - změny sazeb u příslušenství daně
  •  Změny v souvisejících předpisech – zdravotní a sociální pojištění aj.
misto-konani.png

Místo konání

Vysoká škola chemicko-technologická
Chemická 952, Praha 4
odkaz na mapu

doprava.png

Doprava

Opatov – bus č.177 a 193, zastávka VOLHA

parkoviste.png

Parkování

ZDARMA - dostatek parkovacích míst, možné je též využít hlídaného parkoviště