NOVELA ZÁKONA O EET A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY U DPH V ROCE 2021

Produkt: HELIOS Green, HELIOS Orange, HELIOS Red

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky ekonomických oddělení, kteří metodicky zajišťují,nebo budou zajišťovat elektronickou evidenci tržeb (EET). Současně je určen i podnikatelům,kteří inkasují své tržby v hotovosti, šeky, stravenkami a obdobnými prostředky a musí sepřipravit na EET. Předmětem výkladu nejsou technické aspekty EET, program proto neníprimárně určen IT pracovníkům se specializací na pokladní systémy.Přednáší:Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce.

7.10.2020 9.00-13.00 3 000 Kč vč. DPH

K tomuto školení se přihlaste nejpozději do 5.10.2020 včetně.
Pozdější přihlášení pouze po dohodě na +420 244 104 111

Obsah školení

 •  Vymezení předmětu evidence tržeb, tj. jaké příjmy podléhají EET
 •  Tržby vyloučené z evidence – změny upravené novelou zákona
 •  Změny v EET v souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty – změny v sazbách DPH u vybraných služeb a zboží
 •  Povinnosti poplatníka související s evidencí tržeb – kdy vzniká povinnost evidovat tržby a jaký je postup při zahájení evidence
 •  Evidenční a informační povinnosti – způsoby evidence tržeb, označení místa evidované tržby apod.
 •  Způsoby fungování EET – běžný, zjednodušený a zvláštní režim, praktický postup při evidenci tržeb, požadavky na pokladní zařízení ve vztahu k povinně odesílaným údajům o evidované tržbě
 •  Zvláštní režim EET (tzv. papírová EET) – podmínky pro evidence tržeb pro fyzické osoby a právnické osoby, které poskytují zdravotní služby, způsob evidence a související povinnosti
 •  Problémy při praktickém zavádění EET – aktuální výklady, stanoviska a doprovodné prováděcí předpisy k EET, kontrola údajů v EET
 •  Náležitosti účtenky ve vztahu k souvisejícím předpisům upravujících náležitosti dokladů (zákon o dani z přidané hodnoty a další)
 •  Pravidla pro storna tržeb z důvodů reklamace apod., vratné zálohy a EET
 •  Tržby za zboží v cizí měně a jejich přepočet na české koruny v podmínkách EET ve vztahu k účetnictví, dani z příjmů a DPH
 •  EET a hotovostní úhrady vydaných faktur ve vztahu k odvodu DPH na výstupu
 •  Vazba EET na účetnictví a daňovou evidenci
 •  Sleva na dani z příjmů fyzických osob související s pořízením potřebného technického vybavení
misto-konani.png

Místo konání

Vysoká škola chemicko-technologická
Chemická 952, Praha 4
odkaz na mapu

doprava.png

Doprava

Opatov – bus č.177 a 193, zastávka VOLHA

parkoviste.png

Parkování

ZDARMA - dostatek parkovacích míst, možné je též využít hlídaného parkoviště