Adventní věnec a jeho význam

Advent neboli období čtyř týdnů před Vánocemi už je zase pevnou součástí vánočních svátků. Toto období znamená pro křesťany dobu radostného očekávání narození Spasitele, ale také dobu rozjímání a dobročinnosti.

Zároveň je první adventní neděle počátkem církevního roku. A s obnoveným významem adventu přišly i nové typy dekorací. Mezi nejznámější a nejoblíbenější patří adventní věnec, který se objevuje téměř ve všech domácnostech, ať již význam adventu chápou v tradičním náboženském smyslu, nebo jako období spojené s předvánočními přípravami.

Adventní věnce jsou poměrně novodobým zvykem, pocházejícím z 19. století. K nám se znovu dostaly ve větší míře vlastně až po listopadové revoluci z Německa a Rakouska a rychle se staly nepostradatelnou součástí předvánoční výzdoby českých domácností. Věnce se dávají i na dveře bytů či domů, ale ten pravý adventní věnec by měl mít čtyři svíčky, a zatímco dříve se zavěšoval za stuhy na strop, dneska se většinou pokládá na stůl.

Adventní neděle jsou čtyři, nazývají se železná, bronzová, stříbrná a zlatá, každá symbolizuje jeden adventní týden. Zlatá neděle je nejblíže Štědrému dni, dokonce na něj může připadat. O první adventní neděli se zapálí jedna svíčka a nechá se chvíli hořet. Druhou neděli se zapálí znovu a k ní se přidá další a takto se postupuje až do čtvrté adventní neděle, kdy hoří všechny čtyři svíčky. Zapalujte je vždy proti směru hodinových ručiček.

První zapálená svíce se jmenuje Naděje nebo také svíce proroků, zapaluje se na železnou neděli a měla by mít podle římskokatolického zvyku fialovou barvu, která značí pokání. K ní se přidá o bronzové neděli svíce Mír neboli betlémská, také fialové barvy.

O stříbrné neděli se přidá svíce Přátelství neboli pastýřská. Ta jediná by měla mít růžovou barvu, vyjadřující naději upřenou k narození Ježíše Krista. A na zlatou neděli se přidá opět fialová Láska neboli svíce andělská. Čtyři hořící svíce charakterizují uzavření kruhu, tedy adventu, a příchod Vánoc. Ale pozor, na štědrovečerní stůl už adventní věnec jako dekorace nepatří.