Příprava na účtování v roce 2024 a uzávěrka roku 2023

Záznam webináře nabízí odpovědi na otázky:

  • Co všechno je potřeba nastavit v modulu Účetnictví, aby jste mohli účtovat stále rok 2023 a zároveň 2024?
  • Jak nastavit jednotlivé moduly pro rok 2024 (Kniha došlých a vydaných faktur, Objednávky)?
  • Jak udělat roční účetní uzávěrku roku 2023, co můžete tisknout nebo ukládat do počítače?
  • Jak pořídit výkazy GAR a PAR a odevzdat je s výkazy za poslední čtvrtletí roku 2023?