EET - Elektronická evidence tržeb

Na této specializované webové stránce vás budeme postupně seznamovat s novinkami a důležitými informacemi, které se problematiky EET týkají.

KONTAKTUJTE NÁS

Co je EET?

Zákon č. 112/2016 Sb. ze dne 16. 3. 2016 o evidenci tržeb ukládá podnikatelům, kteří přijímají tzv. evidované tržby, povinnost odesílat informace o těchto tržbách na společné technické zařízení správce daně - portál EPO. Pojem evidovaná tržba je vymezen v zákoně.

Podrobné informace k EET uveřejňuje Finanční správa na webu www.etrzby.cz. Ale ty nejdůležitější informace se dočtete níže.

Systém HELIOS je na komunikaci s portálem EPO připraven od 1. 12. 2016.

 

Koho se to týká?

  • stravovací a ubytovací služby - od 1. 12. 2016
  • maloobchod a velkoobchod - od 1. 3. 2017
  • ostatní činnosti, které nejsou uvedeny v ostatních bodech - od 1. 3. 2018
  • vybraná řemesla a výrobní činnost - od 1. 6. 2018

 

Co je třeba udělat před spuštěním EET?

Požádat Finanční správu o autentizační údaje, které umožní přihlášení na portál EPO. Podnikatel zde zaeviduje své provozovny a vygeneruje si podpisový/é certifikát/y, který/é bude používat pro komunikaci s portálem.

Počet certifikátů není omezen, je na podnikateli, zda bude používat jeden nebo více certifikátů. Platnost certifikátu je 3 roky.

Žádat je možné elektronicky na Daňovém portálu nebo osobně na libovolném finančním úřadě.

Podrobný popis najdete na stránkách etrzby.cz zde.

Získané autentizační údaje slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, ve které se evidují provozovny a spravují certifikáty.

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/webova_aplikace_eet.pdf

 

My jsme připraveni

Podpora EET v informačních systémech HELIOS je k dispozici. Konkrétně v systému HELIOS Green pro velké firmy je EET podporována ve všech jeho aktuálních verzích. V systémech HELIOS EasyHELIOS Orange pro malé a středně velké firmy je implementováno v modulech Pokladní prodej, Pokladna a Fakturace. V ekonomickém systému HELIOS Red je podpora EET zahrnuta v rámci modulů Pokladna, Pokladní prodej a Fakturace.

Podrobné informace k jednotlivým produktům jsou průběžně zveřejňovány.

Více informací k HELIOS Orange zde.
Více informací k HELIOS Easy zde.
Více informací k HELIOS Red zde.
Více informací k HELIOS Green zde.

Zaujalo vás řešení EET - Elektronická evidence tržeb?

Chcete se dozvědět více informací?