Jak si dát do pořádku majetek? Jak nastavit odpisy a dotace? Jak opravit chyby?

Cena: 2 396,69 Kč bez DPH Původní cena:
 • Upevníte si znalosti o modulu Majetek 
 •  Na příkladech uvidíte zadání jednotlivých typů položek majetku (dlouhodobý majetek, budovy, parcely, drobný majetek), zmíníme se o významu jednotlivých evidencí
 •  Dozvíte se, jak pracovat s účetními odpisy. Jak je nastavit podle doby odepisování nebo % odepisování, jak zadat částečně odepsaný majetek
 •  Seznámíte se, jak lze nastavit a sledovat daňové odpisy
 •  Zjistíte, jak zadat dotace, a v případě potřeby rozpustit dotaci i za již uplynulá období (dotace přijde zpětně po zařazení majetku)
 •  Zopakujete si využití hromadných funkcí, které Vám dokáží ušetřit čas (zařazení, převody, změny osob, vyřazení), opravy u položek zařazeného majetku
 •  Přehled o tom, jak zadat šablony pro přenášení odpisů do účetnictví a pro přenos pohybů v daném měsíci

 

 •  Přehled o měsíčních operacích – přenosu dat do účetnictví, nastavení, co všechno přenášet; měsíční uzávěrce a varováním před rušením uzávěrky
 •  Naučíte se, jak nastavit výběry pro sestavy, vytvořit si exporty dat do Excelu
 •  Informace o inventuře – nastavení, průběh, vyhodnocení
 •  Vše na praktických příkladech s prostorem pro dotazy

 

Školení je určené zejména pro uživatele:

 •  Pracující v modulu Majetek
 •  Kteří si chtějí upřesnit způsob práci s majetkem
 •  Kteří chtějí začít odepisovat a rozpouštět v modulu Majetek

 

Skladem